Zmiany w zasadach prowadzenia zajęć w związku z COVID-19.

     Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej im. Emila Młynarskiego w Augustowie informuje:  iż :

    Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 27 stycznia 2022 roku do dnia 27 lutego 2022 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st. Im. Emila Młynarskiego w Augustowie  zostaje wprowadzone nauczanie zdalne dla wszystkich klas (również I-IV) ze wszystkich realizowanych przedmiotów ( z wyłączeniem klasy perkusji). Klasy VI z przedmiotu Kształcenie słuchu i Audycji muzycznych w dniach 15 i 22 lutego 2022r.  będą realizowały zajęcia w sposób stacjonarny ( dokładne informacje zostaną przekazane uczniom i rodzicom/opiekunom przez nauczycieli przedmiotu). Zajęcia lekcyjne będą się odbywać według obowiązującego rozkładu zajęć (w wyjątkowych przypadkach na prośbę rodziców/opiekunów mogą ulec zmianie godziny zajęć  instrumentalnych).

   W przypadkach uzasadnionych ( pisemna prośba rodzica/opiekuna), za zgodą dyrektora szkoły i nauczyciela prowadzącego – zajęcia z instrumentu głównego mogą być prowadzone w formie konsultacji na terenie szkoły.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:z dn. 20 marca 2020.

ogłoszone:Dz.U.z2020r.poz.493
uwzględnione zmiany:
Dz. U. z 2020 r.: poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111,
2302, 2314, 2382, 2394
Dz. U. z 2021 r.: poz. 150, 254, 370, 532, 681, 983, 1343, 1525, 1743, 2047
Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/zmiany-w-zasadach-prowadzenia-zajec-w-zwiazku-z-covid-19/

Skip to content