Zaproszenie na konsultacje – perkusja i gitara – 28-29.10.2016r

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie

z a p r a s z a

uczniów i nauczycieli klas perkusji i gitary

do udziału w zajęciach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego CEA w Augustowie

w dniach 28 – 29 października 2016r

GITARA:

28 października (piątek) godz. 12.00 – 18.00 

               przerwa obiadowa od 14.00 – 15.30

29 października (sobota) godz.  9.30 – 15.00

Wykładowcy: st. wykładowca – Ryszard Bałauszko

mgr – Jarosław Kocoń

mgr –Dariusz Michałowski

PERKUSJA:

28 października  (piątek) godz. 12.00 – 19.00 

                 przerwa obiadowa od 14.30 -16.00

29 października (sobota) godz.  8.30 – 1430

Wykładowca – dr Stanisław Halat

Proszę o zgłaszanie uczestników na załączonej karcie zgłoszenia. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie szkoły www.szkola-muzyczna.com.pl    w zakładce Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny

do dnia 25 października (wtorek) b.r. do godz. 16.00

e– mail: psmuz@data.pl

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Dyrektor szkoły

                                                                                      mgr Dariusz Michałowski

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/zaproszenie-na-konsultacje-perkusja-i-gitara-28-29-10-2016r/

Skip to content