Termomodernizacja placówki

Kompleksowa modernizacja wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce

Budynki naszej placówki zostały objęte projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek kształcenia artystycznego w Polsce,  który był finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych Centrum Edukacji Artystycznej.

W 2014 roku rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.

W 2019 roku projekt został zakończony.”

MKiDN

Termomodernizacja Państwowych Szkół Artystycznych

CEA

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/termomodernizacja-placowki/

Skip to content