Rekrutacja

Aktualne informacje na temat rekrutacji  zobaczysz tutaj

 

Rekrutacja do nauki na rok szkolny 2022/2023

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie jest  szkołą artystyczną prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizującą wyłącznie program kształcenia muzycznego.

Szkołę I stopnia można realizować w 6-letnim cyklu kształcenia (dzieci w wieku od 6 do 9 lat)  lub 4-letnim cyklu kształcenia (od 10  do 16 lat).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej powinni złożyć Wniosek o przyjęcie do szkoły (można pobrać w sekretariacie lub  ze strony www.szkola-muzyczna.com.pl) wraz z zaświadczeniem lekarskim (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań dziecka do nauki gry na instrumentach dętych (flet, klarnet, saksofon, trąbka).

Do szkoły muzycznej I stopnia przyjmuje się  kandydatów na podstawie badania przydatności  przez komisDSC00248ję rekrutacyjno – kwalifikacyjną. Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psycho – fizycznych, predyspozycji do nauki na określonym instrumencie.

Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do szkoły muzycznej są prowadzone zajęcia przygotowawcze (nieodpłatne).

Kształcenie obejmuje naukę gry na wybranym instrumencie w ramach regularnych, indywidualnych zajęć z pedagogiem – pracy na zasadzie mistrz-uczeń. Lekcje instrumentu odbywają się dwa razy w tygodniu ( po 30 min. kl. I-III/6 oraz grupowe zajęcia teoretyczne: rytmika, kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu po 45 min.

W kl. IV – VI/6 i I-IV/4 – lekcje nauki gry na instrumencie odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 min oraz grupowe zajęcia teoretyczne: kształcenie słuchu -2 razy w tygodniu po 45 min i audycje muzyczne – 1 raz  tygodniu -45 min, poza tym – chór, zespół instrumentalny.

Wszystkie przedmioty w szkole są obowiązkowe.

Szkoła prowadzi naukę na następujących instrumentach:

akordeon, flet poprzeczny, fortepian,  gitara, klarnet, perkusja, saksofon,  skrzypce, trąbka, wiolonczela.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat czynny od 8oo – 16oo od poniedziałku do piątku
Tel. 87 – 643-36-00

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/rekrutacja/

Skip to content