Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Szkoła prowadzi nabór na następujące instrumenty:

 • akordeon,
 • flet
 •  fortepian
 •  gitara
 •  klarnet
 • perkusja
 •  saksofon
 •  skrzypce
 •  trąbka
 • wiolonczela

19 -20 kwietnia 2018 r godz. 16.00 – zajęcia przygotowawcze  dla  kandydatów (nieodpłatnie)

23 -24 kwietnia 2018 r  godz. 15.00 – testy sprawdzające słuch muzyczny, poczucie rytmu i pamięć muzyczną

25, 26, 27 kwietnia 2018 r godz. 15.00 – badanie przydatności do  instrumentu

 • 26 kwietnia – akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka
 • 26  i 27 kwietnia – fortepian, skrzypce, wiolonczela
 • 26 kwietnia – perkusja
 • 10 maja – gitara

Do dnia 20 kwietnia 2018 r – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (można pobrać z estrony internetowej-www.szkola-muzyczna.com.pl lub w sekretariacie). Zgodnie z regulaminem rekrutacji do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumentach dętych.

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-2018-2019-do-panstwowej-szkoly-muzycznej-i-stopnia-im-emila-mlynarskiego-w-augustowie/

Skip to content