Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie zaprasza uczniów i nauczycieli na VI edycję Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego – Augustów 2018

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie zaprasza uczniów i nauczycieli na VI edycję Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego – Augustów 2018, która odbędzie się w dn. 09 – 11 kwietnia 2018 r. Konkurs uzyskał rekomendację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i objęty został jego honorowym patronatem, a także patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i Burmistrza Miasta Augustowa.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 09 – 11 kwietnia 2018 r. w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie, ul. Wybickiego 1. Przesłuchania uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych rozpoczną się od wylosowanej komisyjnie litery ,, F’’ . Występującym udostępniony zostanie fortepian koncertowy marki Yamaha. Uczestnicy oceniani będą przez Jury powołane przez Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN w składzie: przewodniczący prof. Andrzej Tatarski (AM Poznań), prof. Alicja Paleta – Bugaj (UMFC Warszawa), prof. Tatiana Szewczenko (AM Odessa/Ukraina), prof. Grzegorz Kurzyński (AM Wrocław), prof. Robert Marat (AM Łódź).

Plan przesłuchań:

kategoria I i II – 9 kwietnia 2018 r.

kategoria III i IV  etap I – 10 kwietnia 2018 r.

kategoria III i IV  etap II – 11 kwietnia 2018 r.

Koncert Inauguracyjny w wykonaniu pianisty pana Łukasza Krupińskiego, półfinalisty XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie w 2015 r., odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 19.30 w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie. Wręczenie nagród w kategorii I i II odbędzie się po zakończeniu Koncertu Inauguracyjnego.

Koncert Laureatów i wręczenie nagród w kategorii III i IV odbędzie się w dn. 11 kwietnia o godz. 20.30 w budynku szkoły. Wytypowani przez jury spośród laureatów III i IV kategorii wystąpią z mini recitalami w Żelazowej Woli.

Serdecznie zapraszam i życzę przyjemnego pobytu w naszej szkole !

 

Z poważaniem

Dyrektor PSM I st. w Augustowie

Dariusz Michałowski

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/panstwowa-szkola-muzyczna-i-st-im-emila-mlynarskiego-w-augustowie-zaprasza-uczniow-i-nauczycieli-na-vi-edycje-miedzynarodowego-konkursu-pianistycznego-augustow-2018/

Skip to content