Opis działalności

OGÓLNOPOLSKIEGO PUNKTU  KONSULTACYJNEGO

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ              

SPECJALNOŚCI:

GITARA KLASYCZNA, FORTEPIAN, ORGANY,  SKRZYPCE

INSTRUMENTY DĘTE (FLET , TRĄBKA,  PUZON, SAKSOFON, KLARNET), PERKUSJA

dla nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopni Emila Młynarskiego

16 – 300 Augustów

Wybickiego 1

Tel./fax (087) 643 36 00

e – mail: psmuz@data.pl

www.szkola-muzyczna.com.pl

 

Rok szkolny 2016/2017

W okresie luty – czerwiec 2017

Punkt Konsultacyjny prowadzi działalność w zakresie  następujących specjalności:

GITARA KLASYCZNA

– FORTEPIAN

– ORGANY

– SKRZYPCE

– INSTRUMENTY DĘTE (FLET, TRĄBKA, PUZON, KLARNET, SAKSOFON)

– PERKUSJA

 

Cele działalności:

 

 1. Wymiana doświadczeń, prezentacja najnowszych metod pracy w zakresie nauczania instrumentalnego.
 2. Pomoc metodyczna w zakresie dydaktyki:
 3. Prawidłowe kształtowanie aparatu gry w pierwszej fazie nauczania.
 4. Pomoc w procesie dokonywania korekty aparatu gry.
 5. Pomoc początkującym nauczycielom w zakresie właściwego zaplecza materiałowego (szkoły, literatura, materiały pomocnicze).
 6. Umiejętność dobrania repertuaru (jako warunek ciągłości rozwoju artystycznego ucznia).
 7. Specyfika pracy z uczniami wybitnie uzdolnionymi.
 8. Budowa indywidualnych planów rozwoju ucznia (m.in. planowanie procesu pracy domowej ucznia).
 9. Pomoc w pracy z dziećmi o szczególnych problemach edukacyjnych.

 

Realizacja zadań:

W  roku szkolnym 2016/2017 w okresie  luty – czerwiec 2017r.                   Wykładowcami prowadzącymi zajęcia będą:

Gitara klasyczna

–  prof. Wanda Palacz – Akademia Muzyczna Katowice

– prof. Piotr Zaleski – Akademia Muzyczna Wrocław

– st. wykł. –  Ryszard Bałauszko – Uniwersytet Muzyczny  im. F. C. Warszawa

– dr  hab. Marek Nosal – Akademia Muzyczna Katowice

– dr Ewa Jabłczyńska – Akademia im. Jana Długosza Częstochowa

– mgr Dariusz Kupiński – PSM I i II st. Zabrze

– mgr Jarosław Kocoń – ZSM I i II st. Ostrów Wielkopolski

oraz PSM  I i II st.   Kalisz

– dr Łukasz Kuropaczewski – Akademia Muzyczna Poznań

– dr Tomasz Kandulski –Akademia Muzyczna Poznań

– mgr Kosmowski Piotr  – PSM I i II st. w Poznaniu

– mgr Witold Kozakowski   – PSM Kłodzko

 

– mgr Dariusz Michałowski –PSM I st. Augustów,  PSM I i II st. w Suwałkach

Fortepian

– prof. Waldemar Wojtal      – Akademia Muzyczna Gdańsk

– prof. Andrzej Tatarski – Akademia Muzyczna Poznań

– prof. Alicja Paleta – Bugaj   – UMiF Ch w Warszawie

– prof. Grzegorz Kurzyński  – Akademia Muzyczna Wrocław

– prof.   Zbigniew Raubo  – AM Katowice

– dr hab. Mariusz Drzewicki   – AM Łódź

– prof. Robert Marat  – Akademia Muzyczna w Katowicach

– prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka – AM Kraków

– prof. Wojciech Świtała – AM Katowice

– mgr Anna Borkowska – PSM I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie,

PSM I i II st. Suwałki

 

Instrumenty dęte:

Flet poprzeczny

– dr Anna Jundziłł – PSM I i II st. Olsztyn

– prof. Urszula Janik  – UM Warszawa, Filharmonia  Narodowa

 

Klarnet

– mgr Mirosława  Nowak – Dobrychłop – Państwowa Szkoła Muzyczna

I i II st. w  Olsztynie

Saksofon

– mgr Robert Matuszewski – ZSM Ostrów Wielkopolski

– prof. Paweł Gurnat – UM Warszawa

 

Puzon

– mgr Jacek  Kasprzyk  – OSM I i II st. Łódź

Trąbka

– mgr  Marek Galubiński  – PSM I i II st. w Poznaniu

– prof. Roman Gryń – AM Poznań

Organy

– prof. dr hab. Wacław Golonka – AM Kraków

Skrzypce

– dr Maria Orzechowska – Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina Warszawa

– mgr Anna Rzymyszkiewicz – PSM I i II st. Warszawa

– prof. Bartosz Bryła   – AM Poznań, Wrocław

 

– prof. Marcin Baranowski – AM Poznań, Bydgoszcz

 

– dr Anna Wandtke  – AM Gdańsk

 

Perkusja

– prof. dr hab. Piotr Biskupski – AM Bydgoszcz

– mgr  Jacek Kwaśniak

 

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.

W zależności od ilości zgłoszonych uczestników  planowane zajęcia wynoszą 30min, 45min lub w zależności od potrzeb.

Zgłoszenia (karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej CEA oraz szkół) przyjmowane są w sekretariatach szkół, w których odbywają się konsultacje.

Konsultacje odbywają się w obecności nauczyciela przedmiotu.

Bardzo mile widziani są na zajęciach rodzice (opiekunowie).

 

 

 


OGÓLNOPOLSKIEGO PUNKTU  KONSULTACYJNEGO CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

SPECJALNOŚCI:

GITARA KLASYCZNA, FORTEPIAN, ORGANY,  SKRZYPCE

INSTRUMENTY DĘTE (FLET ,OBÓJ, WALTORNIA, TRĄBKA,  PUZON, SAKSOFON, KLARNET), PERKUSJA

dla nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia Emila Młynarskiego

16 – 300 Augustów

ul.Wybickiego 1

Tel./fax (87) 643 36 00

e – mail: psmuz@data.pl

www.szkola-muzyczna.com.pl

Rok szkolny 2016/2017

W okresie październik – listopad 2016r

Punkt Konsultacyjny prowadzi działalność w zakresie  następujących specjalności:

GITARA KLASYCZNA

– FORTEPIAN

– ORGANY

– SKRZYPCE

– INSTRUMENTY DĘTE (FLET, OBÓJ, WALTORNIA, TRĄBKA, PUZON, KLARNET, SAKSOFON)

– PERKUSJA

Cele działalności:

 1. Wymiana doświadczeń, prezentacja najnowszych metod pracy w zakresie nauczania instrumentalnego.
 2. Pomoc metodyczna w zakresie dydaktyki:
 3. Prawidłowe kształtowanie aparatu gry w pierwszej fazie nauczania.
 4. Pomoc w procesie dokonywania korekty aparatu gry.
 5. Pomoc początkującym nauczycielom w zakresie właściwego zaplecza materiałowego (szkoły, literatura, materiały pomocnicze).
 6. Umiejętność dobrania repertuaru (jako warunek ciągłości rozwoju artystycznego ucznia).
 7. Specyfika pracy z uczniami wybitnie uzdolnionymi.
 8. Budowa indywidualnych planów rozwoju ucznia (m.in. planowanie procesu pracy domowej ucznia).
 9. Pomoc w pracy z dziećmi o szczególnych problemach edukacyjnych.

Realizacja zadań:

W  roku szkolnym 2016/2017 w okresie  październik – grudzień 2016r.

Wykładowcami prowadzącymi zajęcia będą:

Gitara klasyczna

– prof. Marcin Zalewski -Uniwersytet Muzyczny  im. F. C. Warszawa

– prof. Wanda Palacz – Akademia Muzyczna Katowice

– prof. Marek Zieliński – ZPSM Wrocław

– st. wykł. –  Ryszard Bałauszko – Uniwersytet Muzyczny  im. F. C. Warszawa

– dr  hab. Marek Nosal – Akademia Muzyczna Katowice

– dr Ewa Jabłczyńska – Akademia im. Jana Długosza Częstochowa

– dr Michał Nagy – Akademia Muzyczna Kraków

– dr Jakub Kościuszko – Zespół Szkół Muzycznych  w Szczecinie

– dr Wojciech Lipiński – Uniwersytet J. Kochanowskiego

ZPSM Kielce

– mgr Dariusz Kupiński – PSM I i II st. Zabrze

– mgr Jarosław Kocoń – ZSM I i II st. Ostrów Wielkopolski oraz PSM  I i II st.   Kalisz

– mgr Dariusz Michałowski –PSM I st. Augustów,  PSM I i II st. w Suwałkach

Fortepian

– prof. Waldemar Wojtal      – Akademia Muzyczna Gdańsk

– prof. Paweł  Zawadzki – Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina  Warszawa

– prof. Andrzej Tatarski – Akademia Muzyczna Poznań

– prof. Maciej Pabich  – Akademia Muzyczna Poznań

– dr Zofia Antes – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

– mgr Justyna Wojciechowska – Galant – Warszawa

– mgr Anna Borkowska – PSM I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie,  PSM I i II st. Suwałki

Instrumenty dęte:

Flet poprzeczny

– dr Anna Jundziłł – PSM I i II st. Olsztyn

Puzon

– mgr Krzysztof Kott– I puzonista Filharmonii Narodowej Warszawa

– mgr Sebastian Wieczorek – PSM I i II st. w  Rybniku

Klarnet

– mgr Piotr Lewek- ZPSM Ostrów Wielkopolski

– mgr Mirosława  Nowak – Dobrychłop – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w  Olsztynie

Saksofon

– mgr Robert Matuszewski – ZSM Ostrów Wielkopolski

Obój

– prof. Lew Zakopec – Specjalistyczna Szkoła Muzyczna im. S. Kruszelnickiej ,    Akademia Muzyczna im. Łysenki Lwów

Waltornia

– st. wykładowca Tomasz Czekała – Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w  Warszawie Filia   w Białymstoku

Trąbka

– mgr Jakub Waszczeniuk – I trąbka „Symfonia Varsovia”

Organy

– prof. Sławomir Kamiński – Akademia Muzyczna Poznań

Skrzypce

– prof. Łukasz Błaszczyk – Akademia Muzyczna im. K. Bacewicz w Łodzi

– dr Maria Orzechowska – Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina Warszawa

– mgr Małgorzata Płociennik – OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego  Wrocław

– mgr Anna Rzymyszkiewicz – PSM I i II st. Warszawa

– mgr Dorota Obijalska – PSM I i II st. Olsztyn

Perkusja

– prof. Grzegorz Jurczyk – Akademia Muzyczna Bydgoszcz

– dr Stanisław Halat – Uniwersytet Lubelski

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.

W zależności od ilości zgłoszonych uczestników  planowane zajęcia wynoszą 30min, 45min lub w zależności od potrzeb.

Zgłoszenia (karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej CEA oraz szkół) przyjmowane są w sekretariatach szkół, w których odbywają się konsultacje.

Konsultacje odbywają się w obecności nauczyciela przedmiotu.

Bardzo mile widziani są na zajęciach rodzice (opiekunowie).

 

 

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/opis-dzialalnosci/

Skip to content