Od 21 lutego 2022 roku wszystkie zajęcia będą odbywały się stacjonarnie.

Dyrekcja PSM I st. im. w Augustowie
informuje, iż od 21 lutego 2022 roku
wszystkie zajęcia będą odbywały
się stacjonarnie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.zostało ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 367

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/od-21-lutego-2022-roku-wszystkie-zajecia-beda-odbywaly-sie-stacjonarnie/

Skip to content