Inspiracje Muzyką – Konkurs Plastyczny

„Inspiracje Muzyką” IX Regionalny Konkurs Plastyczny Augustów 28 maja 2018 r.

Honorowy Patronat:

Burmistrz Miasta Augustowa

Starostwo Powiatu Augustowskiego

Augustowskie Placówki Kultury

 

 

REGULAMIN

Organizator Konkursu

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Współorganizator:

Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku i Oddział Augustów,

Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej w Suwałkach,

Koordynatorzy Konkursu:

Lidia Alicja Karpińska, Bożenna Szumska – Niewiadomska

Cele konkursy:

promowanie muzyki klasycznej wśród osób niepełnosprawnych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych i społeczności Szkól Muzycznych naszego regionu, rozwijanie poprzez muzykę  właściwych postaw wobec osób słabszych i wyrażenie swoich odczuć z koncertu w formie prac plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

* Konkurs przeznaczony jest dla uczniów niepełnosprawnych.

* Uczestnik konkursu może do niego przystąpić, po wysłuchaniu przynajmniej jednego z dwóch koncertów zorganizowanych przez Organizatora Konkursu.

* Do udziału w Konkursie przyjmowane są. prace indywidualne.

* Tematyka pracy powinna być inspirowana odczuciami uczestnika Konkursu po wysłuchanym koncercie (koncerty są planowane w lutym, marcu i kwietniu 2018 r). Organizatorzy poinformują osoby zainteresowane o terminach koncertów) Prace powinne być wykonane na karcie bloku A4 (mały blok)

  • Technika wykonania prac dowolna.
  • Na odwrocie każdej pracy należy podać dane: w sposób czytelny imię i nazwisko ucznia i nauczyciela, wiek ucznia i stopień niepełnosprawności, nazwa szkoły/ośrodka, numer telefonu placówki.

 

Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w siedzibie PSM w Augustowie w dniach 14-26 maja 2018 r.

W dniu 6. czerwca 2018 r. o godz. 11.00 ,odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy nagrodzonych prac w Miejskim Domu Kultury w Augustowie.

Prace zostaną ocenione przez powołane Jury konkursowe. Przewiduje się przyznanie nagrody publiczności.

Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne.

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom,

Laureaci Konkursu otrzymają dyplom laureata, i nagrodę.

Finał Konkursu planowany jest na 28 maja 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie PSM w Augustowie

(w przypadku zmiany terminu Organizatorzy poinformują osoby zainteresowane).

Zgłoszenia:

Prace należy nadsyłać w terminie od 15 kwietnia do 5. maja 2018 r. z dopiskiem na kopercie                                                               „Inspiracje   Muzyką”, na  adres – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wybickiego l

Kontakt:

Lidia Alicja Karpińska, Bożenna Szumska – Niewiadomska (tel. 782-159-521)

tel. 87 643-36-00 Sekretariat Szkoły;

 

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/inspiracje-muzyka-konkurs-plastyczny/

Skip to content