HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

       SPECJALNOŚCI:

GITARA KLASYCZNA,  FORTEPIAN , ORGANY,  SKRZYPCE

INSTRUMENTY DĘTE (FLET , OBÓJ, WALTORNIA, TRĄBKA,  PUZON, SAKSOFON,  KLARNET), PERKUSJA

dla nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego

16 – 300 Augustów

ul. Wybickiego 1

Tel./fax (087) 643 36 00

e – mail: psmuz@data.pl

www.szkola-muzyczna.com.pl

 

Rok szkolny 2016/2017

w okresie październik – grudzień 2016r

Terminarz  seminariów,  konsultacji i lekcji otwartych

Fortepian – Augustów

Termin Prowadzący Temat
21-22 października 2016

 

prof. Andrzej  Tatarski Przygotowanie uczniów do występów w aspekcie swobody wykonawczej.
21-22 października 2016

 

mgr Anna Borkowska Rozwój techniki pianistycznej i wyobraźni dźwiękowej na poziomie

szkolnictwa muzycznego I i II stopnia.

 

18-19 listopada 2016r mgr Justyna Wojciechowska Galant Metody pracy z uczniem.
18-19 listopada 2016r mgr Anna Borkowska Kształtowanie świadomości nad techniką pianistyczną.

Fortepian – Inowrocław

 

Termin Prowadzący Temat
27-28 października 2016r prof.  Waldemar Wojtal Problemy artykulacyjne w literaturze fortepianowej różnych epok.
 

09-10 listopada 2016r

 

prof. Paweł Zawadzki

Umiejętność praktycznego zastosowania uwag techniczno – wykonawczych przez ucznia w opracowywanych na lekcjach utworach.
28-29 listopada   2016r

 

mgr Anna Borkowska Kształtowanie świadomości nad technika pianistyczną.

Fortepian – Stalowa Wola

Termin Prowadzący Temat
11-12 października 2016r prof.   Paweł Zawadzki Umiejętność praktycznego zastosowania uwag techniczno – wykonawczych przez ucznia w opracowywanych na lekcjach utworach.
11-12 października 2016r prof.  Paweł  Pabich Faktura a interpretacja. Rola właściwego odczytania i rozumienia tekstu w procesie pracy nad dziełem muzycznym.

Fortepian – Kielce

Termin Prowadzący Temat
28 – 29 października 2016r

 

dr  Zofia Antes Inwencje 2 i 3 głosowe J.S. Bacha.
03-04 listopada 2016r prof. Andrzej Tatarski Wybrane problemy interpretacyjne w utworach fortepianowych    XX i XXI wieku.

Gitara – Augustów

Termin Prowadzący Temat
28-29 października 2016r

 

st.wykł.  Ryszard Bałauszko Stylistyka wykonawcza, problemy techniczno – interpretacyjne w wykonywanym repertuarze.
28-29 października 2016r mgr    Jarosław Kocoń Podstawowe problemy wykonawcze w literaturze gitarowej z zakresu szkół muzycznych I i II stopnia.
28-29 października 2016r mgr   Dariusz  Michałowski Dobór właściwej literatury gwarancją ukierunkowanego rozwoju ucznia.
09-10  listopada 2016r

 

dr hab  Ewa Jabłczyńska Rozwijanie wrażliwości na jakość dźwięku oraz sposoby jego kształtowania.
09-10  listopada 2016r

 

 

wykł.  Dariusz Kupiński

Kształtowanie i rozwój aparatu gry. Doskonalenie warsztatu gitarzysty.
09-10  listopada 2016r

 

 

mgr   Dariusz Michałowski

Budowa świadomej wypowiedzi muzycznej na wybranych etapach nauczania.

Gitara – Ostrów Wielkopolski

Termin Prowadzący Temat
21 – 22 października 2016 prof. Marek Zieliński Związek sprawności wykonawczej z interpretacją utworu muzycznego.
21 – 22  października 2016

 

 

mgr Dariusz Michałowski

Budowa świadomej wypowiedzi muzycznej na wybranych etapach nauczania.
21 – 22 października 2016

 

mgr Jarosław Kocoń Podstawowe problemy wykonawcze w literaturze gitarowej z zakresu szkół muzycznych I i II stopnia.
04-05 listopada 2016

 

 

dr hab. Ewa Jabłczyńska

Rozwijanie wrażliwości na jakość dźwięku oraz sposoby jego kształtowania.
04-05 listopada 2016

 

wykł.  Dariusz Kupiński Kształtowanie i rozwój aparatu gry. Doskonalenie warsztatu gitarzysty.
04-05 listopada 2016

 

 

mgr  Jarosław Kocoń

Właściwa aplikatura oraz jej wpływ na logiczne frazowanie i swobodę wykonawczą ucznia.

Gitara – Inowrocław

Termin Prowadzący Temat
28-29 listopada  2016r

 

st. wykł Ryszard Bałauszko Stylistyka wykonawcza, problemy techniczno – interpretacyjne

w wykonywanym repertuarze.

28-29 listopada  2016r

 

mgr  Jarosław  Kocoń

 

 

 

Podstawowe problemy wykonawcze w literaturze gitarowej  z zakresu szkół muzycznych I i II stopnia.
28-29 listopada  2016r

 

mgr Dariusz Michałowski Budowa świadomej wypowiedzi muzycznej na wybranych etapach nauczania.

Gitara – Kielce

Termin Prowadzący Temat
22-23 listopada 2016r

 

dr Jakub Kościuszko Technika w służbie muzyki-prowadzenie melodii, jako największe wyzwanie dla muzyka grającego na instrumencie harmonicznym.
22-23 listopada 2016r

 

dr  Wojciech  Lipiński Analiza harmoniczna i formalna jako klucz do właściwego budowania interpretacji utworu.
22-23 listopada 2016r

 

prof. Marcin Zalewski Próba odnalezienia intencji kompozytora, jako klucz do właściwej interpretacji utworu muzycznego.

Gitara – Elbląg

Termin Prowadzący Temat
18-19 października 2016r prof.  Marek  Zieliński Związek sprawności wykonawczej z interpretacją utworu muzycznego.
18-19 października 2016r  

mgr   Jarosław Kocoń

Podstawowe problemy wykonawcze w literaturze gitarowej zakresu szkół muzycznych I i II stopnia.
18-19 października 2016r mgr   Dariusz Michałowski Rozwój artystyczny ucznia na wybranych etapach nauczania.

Gitara –Leżajsk

Termin Prowadzący Temat
24-25 października 2016r

 

st. wykł. Ryszard  Bałauszko Stylistyka wykonawcza, problemy techniczno – interpretacyjne w wykonywanym repertuarze.
15-16  listopada 2016r prof.  Wanda Palacz Jak wykorzystywać wiedzę i wyobraźnię,  czyli sztuka odczytywania tekstu muzycznego.
02-03 grudnia 2016r

 

dr  hab.  Marek Nosal Wybrane elementy warunkujące rozwój techniki gry.
02-03 grudnia 2016r

 

mgr Dariusz Michałowski Budowa świadomej wypowiedzi muzycznej na wybranych etapach nauczania.

 

Instrumenty Dęte – flet poprzeczny – Olsztyn

Termin Prowadzący Temat
26 listopada 2016r

 

dr Anna Jundziłł Doskonalenie warsztatu i umiejętności wykonawczych flecisty.

Instrumenty Dęte – klarnet – Olsztyn

Termin Prowadzący Temat
26 listopada 2016r

 

 

mgr Mirosława Dobrychłop

Pokonywanie trudności w grze i motywowanie do pracy  młodego klarnecisty.

Instrumenty Dęte – puzon – Olsztyn

Termin Prowadzący Temat
04-05 października 2016r

 

mgr  Krzysztof Kott Prawidłowy oddech gwarancją lepszego grania. Myśl pięknie, będziesz grał pięknie.

Instrumenty Dęte – waltornia – Olsztyn

Termin Prowadzący Temat
18-19 listopada 2016

 

St. wykł.  Tomasz Czekała Wrażliwość i wyobraźnia muzyczna jako główny czynnik kształtowania dźwięku w grze na waltorni.

Instrumenty Dęte – trąbka – Kielce

Termin Prowadzący Temat
21 – 22 listopada 2016

 

mgr Jakub Waszczeniuk Oddech, zadęcie w początkowej fazie gry na trąbce.

Instrumenty Dęte – obój – Kielce

Termin Prowadzący Temat
21-22 listopada 2016

 

   prof. Lew Zakopec Wpływ oddechu na technikę gry na oboju. Warsztaty stroikowe.

 

Instrumenty Dęte – puzon, trąbka – Ostrów Wielkopolski

Termin Prowadzący Temat
08-09 listopada 2016r

 

mgr Sebastian Wieczorek Pierwsze kroki oraz doskonalenie aparatu wykonawczego w grze na instrumencie, ze wróceniem szczególnej uwagi na jakość brzmienia.

Instrumenty Dęte – saksofon – Ostrów Wielkopolski

Termin Prowadzący Temat
08-09 listopada 2016r

 

mgr  Robert Matuszewski Kształtowanie dźwięku na saksofonie, rozwijanie biegłości technicznej  oraz interpretacja sonaty barokowej w kontekście  przesłuchań CEA

Organy – Olsztyn

Termin Prowadzący Temat
28-29 listopada 2016r

 

prof. Sławomir Kamiński Polskie tabulatury organowe XVI, XVII wieku i ich znaczenie w edukacji organistów.

Skrzypce – Augustów

Termin Prowadzący Temat
21-22 października 2016

 

dr. Maria Orzechowska Różnorodność w sposobach rozwiązywania problemów technicznych i interpretacyjnych.
18-19  listopada 2016 r

 

mgr Dorota Obijalska Elementy artystyczne w dziecięcej literaturze skrzypcowej.
25-26 listopada 2016r

 

 

mgr Anna Rzymyszkiewicz

Problemy artykulacyjne w wybranej literaturze skrzypcowej.

Skrzypce – Kielce

Termin Prowadzący Temat
24-25 października 2016r

 

mgr Małgorzata Płociennik Sposoby realizacji problemów w gamach  i etiudach. (dla SM I st.)

 

27-28 października 2016r

 

   prof. Łukasz Błaszczyk Wpływ tremy na grę i sposoby jej opanowania. (dla SM II st.)

Perkusja – Augustów

Termin Prowadzący Temat
 

28 – 29 października 2016r

 

 

dr hab. Stanisław Halat

Technika werblowa fundamentem warsztatu wykonawczego perkusisty w grze na membranofonach.

 

 

18-19  listopada 2016r

 

 

prof. Grzegorz Jurczyk

Zastosowanie technik wykonawczych w procesie kształcenia   uczniów klas perkusji szkół muzycznych I i II stopnia.

Zgłoszenia (karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej CEA oraz szkół) przyjmowane są w sekretariatach szkół, w których odbywają się konsultacje.

Konsultacje odbywają się w obecności nauczyciela przedmiotu.

Bardzo mile widziani są na zajęciach rodzice (opiekunowie).

Zajęcia odbywać się będą w:

Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego  w Augustowie

  1. Wybickiego 1, 16 – 300 Augustów

Tel./fax 87 643 36 00;

e-mail: psmuz@data.pl

 

Zespole Szkół Muzycznych I i II st. im. Krzysztofa Komedy  w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1C;  63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 736 26 46 ,

e–mail:psm@xl.wp.pl

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego  w Kielcach

  1. Wojewódzka 12; 25 – 536 Kielce

Tel./fax. 41 342-60-17;

e-mail: sekretariat@muzyczna.kielce.pl

Państwowa Szkoła  Muzyczna I I II st. im. F. Chopina w Olsztynie

Ul. Kościuszki 39;  10 – 503 Olsztyn

Tel./fax 89 527 26 91;

e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH   im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu

  1. Traugutta 91 82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40, fax. 55 611 41 41

e-mail:  sekretariat@elmuzyka.edu.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Inowrocławiu

  1. Kilińskiego 16a, 88-100 Inowrocław
    tel. (052) 357-46-50;

e-mail: psmino@pro.onet.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stalowej Woli im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli
ul. Narutowicza 11 , 37-450 Stalowa Wola
tel./fax Sekretariat: (15) 842 11 31,
email:sekretariat@psmstalowawola.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku
ul. Mickiewicza 31
37-300 Leżajsk tel./fax (017) 242 02 22
email:  psmlezajsk@poczta.onet.pl

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/harmonogram-ogolnopolskiego-punktu-konsultacyjnego-centrum-edukacji-artystycznej/

Skip to content