HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Rok szkolny 2016/2017 w okresie luty – czerwiec 2017r

HARMONOGRAM

OGÓLNOPOLSKIEGO PUNKTU  KONSULTACYJNEGO

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

           

  SPECJALNOŚCI:

GITARA KLASYCZNA,  FORTEPIAN , ORGANY,  SKRZYPCE

INSTRUMENTY DĘTE (FLET , TRĄBKA,  PUZON, SAKSOFON,  KLARNET), PERKUSJA

dla nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia Emila Młynarskiego

16 – 300 Augustów

Wybickiego 1

Tel./fax (087) 643 36 00

e – mail: psmuz@data.pl

www.szkola-muzyczna.com.pl

 

Rok szkolny 2016/2017

w okresie luty – czerwiec 2017r

 

Terminarz  seminariów,  konsultacji i lekcji otwartych

Fortepian – Augustów

Termin Prowadzący Temat
17-18 marca 2017 prof. Alicja Paleta – Bugaj „Rozwój wyobraźni muzycznej na przykładzie utworów klasycznych i romantycznych”
17-18 marca 2017 mgr Anna Borkowska „Rady dla kształcącej się młodzieży w oparciu o wskazówki  Roberta Szumana”
07-08 kwietnia 2017 prof. Grzegorz Kurzyński „Stylowość wykonań utworów okresu klasycznego”
07-08 kwietnia 2017 mgr Anna Borkowska „ Tonacje ich cechy”
23-24 kwietnia 2017

 

prof.   Zbigniew Raubo „ Problemy z budową ekspresyjności w XIX wiecznej literaturze fortepianowej”

 

Fortepian – Inowrocław

Termin Prowadzący Temat
08-09 maja 2017 mgr Anna Borkowska „Rady dla kształcącej się młodzieży w oparciu o wskazówki  Roberta Szumana”
12-13  maja 2017 prof. Waldemar Wojtal „Problemy artykulacyjne w literaturze fortepianowej różnych epok”.
20-21 maja 2017

 

prof. Andrzej Tatarski „Problemy interpretacyjne współczesnej literatury fortepianowej”

Fortepian – Stalowa Wola

Termin Prowadzący Temat
24 – 25 lutego 2017r. dr hab. Mariusz Drzewicki „Ekspresja muzyczna w kontekście stylowej interpretacji utworów
fortepianowych XIX wieku”.
21-22 kwietnia 2017 prof. Robert Marat „Sposób prowadzenia kantyleny w utworach od baroku do współczesności”.

Fortepian – Kielce

Termin Prowadzący Temat
13-14 marca 2017r prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka „Ornamentacja w muzyce epoki baroku”.
28 marca 2017r prof. Wojciech Świtała

 

„Problemy wykonawcze w utworach fortepianowych C. Debussy’ego.”

Fortepian – Elbląg

Termin Prowadzący Temat
3-4  marca 2017 mgr  Anna  Borkowska „Rady dla kształcącej się młodzieży w oparciu o wskazówki  Roberta Szumana”

Gitara – Augustów

Termin Prowadzący Temat
31 marca  – 01 kwietnia 2017r mgr    Jarosław Kocoń „Prawidłowy aparat gry podstawą do rozwoju swobodnej techniki gitarowej oraz jakości barwy dźwięku”.
31 marca  – 01 kwietnia 2017r prof. Piotr Zaleski „Forma wariacyjna na przestrzeni wieków”.
23-24 kwietnia    2017 r. st.wykł Ryszard Bałauszko „Artykulacja i dynamika w budowaniu ekspresyjności gry”.
23-24 kwietnia    2017 r dr. hab. Marek Nosal „Bogactwo brzmieniowe gitary w aspekcie interpretacyjnym i wykonawczym”.
23-24 kwietnia    2017 r mgr Dariusz Michałowski „Budowa własnej wypowiedzi muzycznej ucznia w trakcie pracy nad utworami”

Gitara – Ostrów Wielkopolski

Termin Prowadzący Temat
11-12 kwietnia 2017 dr Łukasz Kuropaczewski „ Podstawy ćwiczenia na gitarze. Ćwiczenia techniczne i plan pracy”
11-12 kwietnia 2017 mgr   Jarosław Kocoń „Prawidłowy aparat gry podstawą do rozwoju swobodnej techniki gitarowej oraz jakości barwy dźwięku”.

 

26-27 maja 2017 mgr   Dariusz Michałowski „Czynniki warunkujące właściwy rozwój ucznia. Problemy warsztatowe w świetle Przesłuchań CEA”.
            26-27 maja 2017 mgr   Jarosław Kocoń „Właściwa praca nad utworem oraz jej wpływ na wypowiedź muzyczną ucznia”.

 

Gitara – Inowrocław

Termin Prowadzący Temat
   8-9 maja 2017 st.wykł  Ryszard Bałauszko „Rozwój wybranych technik gitarowych w oparciu o realizowaną literaturę”.

 

   8-9 maja 2017 mgr  Dariusz Michałowski „Rozwój artystyczny ucznia na poszczególnych etapach nauczania”.

Gitara – Kielce

Termin Prowadzący Temat
       17 – 18 marca 2017r dr Anna Pietrzak

 

„Technika w służbie ekspresji wykonawczej”.
19 -20 maja 2017r mgr Witold Kozakowski

 

„Gra w zespole kameralnym jako sposób na rozwinięcie muzykalności oraz zbudowanie większej odporności psychicznej uczniów podczas występów”.
26 – 27 maja 2017r dr hab. Ewa Jabłczyńska

 

„Zastosowanie odpowiednich metod pracy przy rozwiązywaniu problemów wykonawczych.”
26 – 27 maja 2017r mgr Dariusz Kupiński

 

„Umiejętność stosowania techniki przygotowawczej prawej i lewej ręki.”

Gitara – Elbląg

Termin Prowadzący Temat
03-04 marca 2017 dr Tomasz Kandulski „Technika przygotowawcza królową technik”.
03-04 marca 2017 mgr Kosmowski Piotr „Rozwiazywanie problemów wykonawczych w grze na gitarze klasycznej”.
03-04 marca 2017 mgr  Dariusz Michałowski „Czynniki warunkujące właściwy rozwój ucznia. Problemy warsztatowe w świetle Przesłuchań CEA”

Gitara –Leżajsk

Termin Prowadzący Temat
23-24 marca 2017 dr hab. Marek Nosal „Bogactwo brzmieniowe gitary w aspekcie interpretacyjnym i wykonawczym”.
23-24 marca  2017 mgr  Dariusz Michałowski „ Rozwój artystyczny ucznia na poszczególnych etapach nauczania”
3-4 kwietnia  2017 st. wykł. Ryszard Bałauszko „ Rozwój wybranych technik gitarowych w oparciu o realizowaną literaturę”
             09-10 maja  2017 prof. Wanda Palacz „Wykorzystanie umiejętności słuchania w pracy nad pokonywaniem trudności wykonawczych”.

Instrumenty Dęte – flet poprzeczny – Olsztyn

 

Termin Prowadzący Temat
25 marca 2017 dr Anna Jundziłł „ Problemy techniczno – interpretacyjne w repertuarze fletowym”

Instrumenty Dęte – klarnet – Olsztyn

Termin Prowadzący Temat
25 marca 2017 r mgr Mirosława Nowak – Dobrychłop „Praca warsztatowa nad technika. Analiza i interpretacja utworów klarnetowych.”

Instrumenty Dęte – trąbka – Olsztyn

Termin Prowadzący Temat
24-25 marca 2017 prof. Roman Gryń „Współczesne metody nauczania w grze na trąbce”

Instrumenty Dęte –  puzon – Olsztyn

Termin Prowadzący Temat
09 – 10 kwietnia 2017r mgr Jacek  Kasprzyk „Jak śpiewać na instrumencie dętym blaszanym”

Instrumenty Dęte – flet – Kielce

Termin Prowadzący Temat
23 – 24 marca 2017 prof. Urszula Janik

 

„Praca z dziećmi na etapie początkowego nauczania”

Instrumenty Dęte – saksofon – Kielce

Termin Prowadzący Temat
30 – 31 maja 2017 r prof. Paweł Gurnat

 

„Kształtowanie aparatu i techniki gry na saksofonie. Interpretacja wybranych dzieł literatury saksofonowej.”

Instrumenty Dęte – trąbka – Ostrów Wielkopolski

Termin Prowadzący Temat
30-31 marca 2017 mgr  Marek Galubiński „Pokonywanie problemów wykonawczych w grze na trąbce w początkowym i zaawansowanym etapie gry, obejmujące w szczególności aparat gry, techniki oddechowe. Interpretacja literatury.”

Instrumenty Dęte – saksofon – Ostrów Wielkopolski

Termin Prowadzący Temat
04-05 kwietnia  2017 mgr Robert Matuszewski „Kształtowanie barwy oraz artykulacji w grze na saksofonie oraz interpretacja wybranej literatury.”

Organy – Olsztyn

Termin Prowadzący Temat
02 – 03 marca 2017 r prof. dr hab. Wacław Golonka „Formy muzyczne epoki baroku oraz wybrane zagadnienia ich interpretacji”

Skrzypce – Augustów

Termin Prowadzący Temat
20-21 marca 2017 mgr  Anna Rzymyszkiewicz „Najczęściej spotykane błędy w procesie gry skrzypków. Refleksje wynikające z  Przesłuchań CEA”
07-08  kwietnia 2017 dr  Maria Orzechowska Wyznaczanie dalszych kierunków kształcenia indywidualnego młodych skrzypków
15-16  maja   2017 dr Anna Wandtke „Warsztat gry, stylistyka i interpretacja w grze na skrzypcach jako wiodące aspekty wykonawstwa dzieła muzycznego”.

Skrzypce – Kielce

Termin Prowadzący Temat
17 – 18 marca 2017 prof. Bartosz Bryła

 

„Problemy interpretacyjne w utworach kompozytorów okresu romantyzmu.”
07 – 08 kwietnia 2017 r prof. Marcin Baranowski

 

„Jak prawidłowo ćwiczyć na instrumencie.”

 

Skrzypce – Inowrocław

Termin Prowadzący Temat
05-06 kwietnia 2017 r dr Anna Wandtke „ Problemy interpretacyjne w  wybranej literaturze skrzypcowej”.

 

Skrzypce – Ostrów Wielkopolski

Termin Prowadzący Temat
28 -29 kwietnia 2017 r dr Anna Wandtke „ Warsztat gry, stylistyka i interpretacja w grze na skrzypcach jako wiodące aspekty wykonawstwa dzieła muzycznego”.

 

Perkusja – Augustów

Termin Prowadzący Temat
17-18 marca  2017 prof. dr hab. Piotr Biskupski Umiejętność ćwiczenia jako fundament łączący różnorodność sprawności wykonawczych niezbędnych w grze na wielu instrumentach perkusyjnych”
08-09 maja 2017 mgr  Jacek Kwaśniak Perkusyjne instrumenty afrokubańskie i brazylijskie we współczesnej sekcji rytmicznej i w grze zespołowej

 

Zgłoszenia (karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej CEA oraz szkół) przyjmowane są w sekretariatach szkół, w których odbywają się konsultacje.

Konsultacje odbywają się w obecności nauczyciela przedmiotu.

Bardzo mile widziani są na zajęciach rodzice (opiekunowie).

Zajęcia odbywać się będą w:

Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego  w Augustowie

  1. Wybickiego 1, 16 – 300 Augustów

Tel./fax 87 643 36 00;

e-mail: psmuz@data.pl

Zespole Szkół Muzycznych I i II st. im. Krzysztofa Komedy  w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1C;  63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 736 26 46 ,

e–mail:psm@xl.wp.pl

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego  w Kielcach

  1. Wojewódzka 12; 25 – 536 Kielce

Tel./fax. 41 342-60-17;

e-mail: sekretariat@muzyczna.kielce.pl

Państwowa Szkoła  Muzyczna I I II st. im. F. Chopina w Olsztynie

Ul. Kościuszki 39;  10 – 503 Olsztyn

Tel./fax 89 527 26 91;

e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH   im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu

  1. Traugutta 91 82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40, fax. 55 611 41 41

e-mail:  sekretariat@elmuzyka.edu.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Inowrocławiu

  1. Kilińskiego 16a, 88-100 Inowrocław
    tel. (052) 357-46-50;

e-mail: psmino@pro.onet.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stalowej Woli im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli
ul. Narutowicza 11 , 37-450 Stalowa Wola
tel./fax Sekretariat: (15) 842 11 31,
email:sekretariat@psmstalowawola.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku
ul. Mickiewicza 31
37-300 Leżajsk tel./fax (017) 242 02 22
email:  psmlezajsk@poczta.onet.pl

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/harmonogram-ogolnopolskiego-punktu-konsultacyjnego-centrum-edukacji-artystycznej-rok-szkolny-20162017-w-okresie-luty-czerwiec-2017r/

Skip to content