Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Szkoła prowadzi nabór na następujące instrumenty:

akordeon,  fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja

13 – 14 maja 2021 r . (czwartek, piątek) –  godz. 15.00 – badanie przydatności do  instrumentu

Wniosek o przyjęcie do szkoły oraz prezentacja instrumentów znajduje się  na stronie internetowej:

www.szkola-muzyczna.com.pl, którego scan należy przesłać  pocztą elektroniczną na  adres: psmuz@data.pl do 14 maja 2021 r.

Oryginał wniosku oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej  należy przesłać pocztą lub osobiście do dnia 10 lipca 2021 roku.

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/2137-2/

Skip to content