Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla osób przebywających na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Dokument sporządzono na postawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek – Obowiązuje od 01 września 2021r. Kliknij, aby zobaczyć.

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/procedury-bezpieczenstwa-w-czasie-pandemii-dla-osob-przebywajacych-na-terenie-panstwowej-szkoly-muzycznej-i-stopnia-im-emila-mlynarskiego-w-augustowie-2/

Wpłaty na Radę Rodziców – nr konta

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na następujące konto:66 9351 0000 0019 3500 2000 0010

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/wplaty-na-rade-rodzicow-nr-konta/

W dniach 01 i 02 grudnia (środa i czwartek) zajęcia  z p. Emilem Kulbackim  nie odbędą się

W dniach 01 i 02 grudnia (środa i czwartek) zajęcia  z p. Emilem Kulbackim  nie odbędą się

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/w-dniach-01-i-02-grudnia-sroda-i-czwartek-zajecia-z-p-emilem-kulbackim-nie-odbeda-sie/

Koncert Muzyki Polskiej 22.11.2021 godz. 18:00

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/koncert-muzyki-polskiej-22-11-2021-godz-1800/

12 i 13 listopada  (piątek i sobota) dni wolne od zajęć.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r., zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

12 i 13 listopada  (piątek i sobota)

są dniami wolnymi od zajęć.

Szkoła nieczynna

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/12-i-13-listopada-piatek-i-sobota-dni-wolne-od-zajec/

Koncert z okazji Dnia Niepodległości

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/koncert-z-okazji-dnia-niepodleglosci-2/

Covid-19 – prośba.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

W związku z dynamicznie postępującym wzrostem zakażeń Covid-19, prosimy o ograniczenie przebywania Państwa  na terenie szkoły do niezbędnego minimum, oraz  stosowanie się do zaleceń i wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( maseczki, dezynfekcja i zachowanie dystansu).

Proszę również aby uczniowie przebywający na terenie szkoły ( poza klasą) korzystali z maseczek.

Starajmy się wszyscy  zminimalizować możliwość zakażeń Covid-19, gdyż tylko w ten sposób będziemy mogli  bezpiecznie prowadzić zajęcia w trybie stacjonarnym.

Z ogromną wdzięcznością i szacunkiem za  Państwa zaangażowanie i pomoc w edukacji artystycznej naszych wspaniałych i utalentowanych uczniów.

                                                                                             Dyrektor   szkoły

                                                                                            Dariusz Michałowski

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/covid-19-prosba/

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r., zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, zarządza w roku szkolnym 2021/2022 następujące dni wolne od zajęć:

12, 13 listopada 2021 r.

3, 4, 5 stycznia  2022 r.

02 maja 2022 r.

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/dni-wolne-od-zajec-w-roku-szkolnym-2021-2022/

14 października (czwartek) – dzień Edukacji Narodowej dniem wolnym od zajęć Szkoła nieczynna

14 października (czwartek) – dzień Edukacji Narodowej

dniem wolnym od zajęć

Szkoła nieczynna

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/14-pazdziernika-czwartek-dzien-edukacji-narodowej-dniem-wolnym-od-zajec-szkola-nieczynna/

VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Augustów – 2022

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/vii-miedzynarodowy-konkurs-pianistyczny-augustow-2022/

Zebranie rodziców/opiekunów w dniu 30 września (czwartek) 2021 roku

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej  I st. im. Emila Młynarskiego                              

 w Augustowie zaprasza na zebranie rodziców/opiekunów w dniu                             

30 września (czwartek) 2021 roku

o godz. 1800

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/zebranie-rodzicow-opiekunow-w-dniu-30-wrzesnia-czwartek-2021-roku/

Wieczór poezji Cypriana Kamila Norwida

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/wieczor-poezji-cypriana-kamila-norwida/

Skip to content