Wpłaty na Radę Rodziców – nr konta

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na następujące konto:66 9351 0000 0019 3500 2000 0010

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/wplaty-na-rade-rodzicow-nr-konta/

Listy kandydatów do PSM na badanie przydatności

Listy kandydatów do PSM na badanie przydatności

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/listy-kandydatow-do-psm-na-badanie-przydatnosci/

III wewnątrzszkolny konkurs plastyczny dla uczniów P.S.M. I. st.

550727
III wewnątrzszkolny konkurs plastyczny dla uczniów P.S.M. I. st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie  pod tytułem ,,Moja zakładka do książki’’

Regulamin Konkursu Plastycznego pod tytułem ,,Moja Zakładka do Książki’’
1. organizatorem konkursu jest – Państwowa Szkoła Muzyczna I. st
im. Emila Młynarskiego w Augustowie
2.Konkurs rozpocznie się od 12.05.2021.do 28.05.2021
3.Temat prac konkursowych brzmi ,,Moja Zakładka do Książki’’
4.W konkursie mogą brać udział uczniowie P.S.M. Augustów w kategoriach
kat .I- Kl -I-III/6 – I-III/4
kat II- Kl.- IV-VI/6. – IV/4
Warunki uczestnictwa w konkursie
1.Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece PSM w Augustowie od dnia 12..05.2021do 28.05.2021.
2. konkursowe prace mają być wykonane dowolną techniką
3. prace przekazane na konkurs muszą być pracami w własnoręcznym wykonaniu
4. uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę (swoimi danymi)imię nazwisko wiek, klasa
( przypięta karteczka) oraz dołączyć kartę zgłoszenia
5. każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę
Wyniki konkursu plastycznego
1.Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów
2.kryteria oceny prac, estetyka pracy, oryginalny pomysł
3. ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie nazwiska i imienia laureatów konkursu podczas spotkania zorganizowanego w bibliotece( z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa w związku trwającą epidemią COVIT 19) oraz na stronie internetowej szkoły P.S.M. w Augustowie
4.dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły
5. przewiduje się przyznanie nagród za I, II, III. i wyróżnienia
6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród
7. decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna
8. autorzy zgadzają się na publikowanie swoich nazwisk i fotografowanie prac
Postanowienia końcowe
1.Dostarczone prace wraz z kartą zgłoszenia i udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu
2.Dostarczonych prac nie zwracamy po rozstrzygnięciu konkursu przechodzą na własność organizatora
3.Dostarczenie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowej
4.Zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzne podczas wręczenia nagród laureatom ,
a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/iii-wewnatrzszkolny-konkurs-plastyczny-dla-uczniow-p-s-m-i-st/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-93/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-92/

Prezentacje instrumentów

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/prezentacje-instrumentow/

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Szkoła prowadzi nabór na następujące instrumenty:

akordeon,  fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja

13 – 14 maja 2021 r . (czwartek, piątek) –  godz. 15.00 – badanie przydatności do  instrumentu

Wniosek o przyjęcie do szkoły oraz prezentacja instrumentów znajduje się  na stronie internetowej:

www.szkola-muzyczna.com.pl, którego scan należy przesłać  pocztą elektroniczną na  adres: psmuz@data.pl do 14 maja 2021 r.

Oryginał wniosku oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej  należy przesłać pocztą lub osobiście do dnia 10 lipca 2021 roku.

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/2137-2/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-91/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-90/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-89/

Życzenia Świąteczne

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/zyczenia-swiateczne/

Skip to content