Zwrot instrumentów szkolnych

Uczniowie kończący w tym roku szkołę posiadający instrumenty szkolne proszeni są o ich zwrot

do sekretariatu szkoły

w godz. od 8.00 – 15.00

 do 18 czerwca br.

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/zwrot-instrumentow-szkolnych/

Komunikat – biblioteka

Od 31 maja 2021 roku

Biblioteka będzie czynna

od godz. 14.30 do 17.30

Uczniowie kończący w tym roku szkołę proszeni są zwrot książek i nut do biblioteki do 18 czerwca

 

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/komunikat-biblioteka/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-97/

Od dnia 31 maja 2021 r. (poniedziałek) wszystkie zajęcia wracają do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.

Od dnia 31 maja 2021 r. (poniedziałek) wszystkie zajęcia w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. E. Młynarskiego w Augustowie wracają do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/od-dnia-31-maja-2021-r-poniedzialek-wszystkie-zajecia-w-panstwowej-szkole-muzycznej-i-st-im-e-mlynarskiego-w-augustowie-wracaja-do-funkcjonowania-w-trybie-stacjonarnym/

Rekrutacja – II etap naboru do PSM im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/rekrutacja-ii-etap-naboru-do-psm-im-emila-mlynarskiego-w-augustowie/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-96/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-95/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-94/

Listy kandydatów do PSM na badanie przydatności

Listy kandydatów do PSM na badanie przydatności

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/listy-kandydatow-do-psm-na-badanie-przydatnosci/

III wewnątrzszkolny konkurs plastyczny dla uczniów P.S.M. I. st.

550727
III wewnątrzszkolny konkurs plastyczny dla uczniów P.S.M. I. st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie  pod tytułem ,,Moja zakładka do książki’’

Regulamin Konkursu Plastycznego pod tytułem ,,Moja Zakładka do Książki’’
1. organizatorem konkursu jest – Państwowa Szkoła Muzyczna I. st
im. Emila Młynarskiego w Augustowie
2.Konkurs rozpocznie się od 12.05.2021.do 28.05.2021
3.Temat prac konkursowych brzmi ,,Moja Zakładka do Książki’’
4.W konkursie mogą brać udział uczniowie P.S.M. Augustów w kategoriach
kat .I- Kl -I-III/6 – I-III/4
kat II- Kl.- IV-VI/6. – IV/4
Warunki uczestnictwa w konkursie
1.Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece PSM w Augustowie od dnia 12..05.2021do 28.05.2021.
2. konkursowe prace mają być wykonane dowolną techniką
3. prace przekazane na konkurs muszą być pracami w własnoręcznym wykonaniu
4. uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę (swoimi danymi)imię nazwisko wiek, klasa
( przypięta karteczka) oraz dołączyć kartę zgłoszenia
5. każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę
Wyniki konkursu plastycznego
1.Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów
2.kryteria oceny prac, estetyka pracy, oryginalny pomysł
3. ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie nazwiska i imienia laureatów konkursu podczas spotkania zorganizowanego w bibliotece( z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa w związku trwającą epidemią COVIT 19) oraz na stronie internetowej szkoły P.S.M. w Augustowie
4.dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły
5. przewiduje się przyznanie nagród za I, II, III. i wyróżnienia
6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród
7. decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna
8. autorzy zgadzają się na publikowanie swoich nazwisk i fotografowanie prac
Postanowienia końcowe
1.Dostarczone prace wraz z kartą zgłoszenia i udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu
2.Dostarczonych prac nie zwracamy po rozstrzygnięciu konkursu przechodzą na własność organizatora
3.Dostarczenie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowej
4.Zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzne podczas wręczenia nagród laureatom ,
a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/iii-wewnatrzszkolny-konkurs-plastyczny-dla-uczniow-p-s-m-i-st/

Skip to content