Wręczenie nagród oraz koncert laureatów kat. III i IV VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego – Augustów 2018 w dniu 11 kwietnia 2018 o godz. 19.00

Wręczenie nagród  oraz koncert laureatów kat. III i IV VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego – Augustów 2018 w dniu 11 kwietnia 2018 o godz. 19.00

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/wreczenie-nagrod-oraz-koncert-laureatow-kat-iii-i-iv-vi-miedzynarodowego-konkursu-pianistycznego-augustow-2018-w-dniu-11-kwietnia-2018-o-godz-19-00/

Harmonogram prób dla uczestników przesłuchań II etapu kat. III w dniu 11 kwietnia 2018

Harmonogram prób dla uczestników przesłuchań II etapu kat. III w dniu 11 kwietnia 2018

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/harmonogram-prob-dla-uczestnikow-przesluchan-ii-etapu-kat-iii-w-dniu-11-kwietnia-2018/

Harmonogram występów uczestników VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego

Harmonogram występów uczestników VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/harmonogram-wystepow-uczestnikow-vi-miedzynarodowego-konkursu-pianistycznego-2/

W dniach 9, 10, 11 kwietnia br. (poniedziałek, wtorek, środa) wszystkie zajęcia w szkole muzycznej są odwołane.

W dniach 9, 10, 11 kwietnia br. (poniedziałek, wtorek, środa) wszystkie zajęcia w szkole muzycznej są odwołane.

W w/d przebiegać będzie VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny AUGUSTÓW 2018

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/w-dniach-9-10-11-kwietnia-br-poniedzialek-wtorek-sroda-wszystkie-zajecia-w-szkole-muzycznej-sa-odwolane/

Harmonogram prób – VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny – Augustów 2018

Harmonogram prób – VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny – Augustów 2018 kliknij

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/harmonogram-prob-vi-miedzynarodowy-konkurs-pianistyczny-augustow-2018/

Inspiracje Muzyką – Konkurs Plastyczny

„Inspiracje Muzyką” IX Regionalny Konkurs Plastyczny Augustów 28 maja 2018 r.

Honorowy Patronat:

Burmistrz Miasta Augustowa

Starostwo Powiatu Augustowskiego

Augustowskie Placówki Kultury

 

 

REGULAMIN

Organizator Konkursu

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Współorganizator:

Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku i Oddział Augustów,

Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej w Suwałkach,

Koordynatorzy Konkursu:

Lidia Alicja Karpińska, Bożenna Szumska – Niewiadomska

Cele konkursy:

promowanie muzyki klasycznej wśród osób niepełnosprawnych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych i społeczności Szkól Muzycznych naszego regionu, rozwijanie poprzez muzykę  właściwych postaw wobec osób słabszych i wyrażenie swoich odczuć z koncertu w formie prac plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

* Konkurs przeznaczony jest dla uczniów niepełnosprawnych.

* Uczestnik konkursu może do niego przystąpić, po wysłuchaniu przynajmniej jednego z dwóch koncertów zorganizowanych przez Organizatora Konkursu.

* Do udziału w Konkursie przyjmowane są. prace indywidualne.

* Tematyka pracy powinna być inspirowana odczuciami uczestnika Konkursu po wysłuchanym koncercie (koncerty są planowane w lutym, marcu i kwietniu 2018 r). Organizatorzy poinformują osoby zainteresowane o terminach koncertów) Prace powinne być wykonane na karcie bloku A4 (mały blok)

  • Technika wykonania prac dowolna.
  • Na odwrocie każdej pracy należy podać dane: w sposób czytelny imię i nazwisko ucznia i nauczyciela, wiek ucznia i stopień niepełnosprawności, nazwa szkoły/ośrodka, numer telefonu placówki.

 

Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w siedzibie PSM w Augustowie w dniach 14-26 maja 2018 r.

W dniu 6. czerwca 2018 r. o godz. 11.00 ,odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy nagrodzonych prac w Miejskim Domu Kultury w Augustowie.

Prace zostaną ocenione przez powołane Jury konkursowe. Przewiduje się przyznanie nagrody publiczności.

Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne.

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom,

Laureaci Konkursu otrzymają dyplom laureata, i nagrodę.

Finał Konkursu planowany jest na 28 maja 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie PSM w Augustowie

(w przypadku zmiany terminu Organizatorzy poinformują osoby zainteresowane).

Zgłoszenia:

Prace należy nadsyłać w terminie od 15 kwietnia do 5. maja 2018 r. z dopiskiem na kopercie                                                               „Inspiracje   Muzyką”, na  adres – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wybickiego l

Kontakt:

Lidia Alicja Karpińska, Bożenna Szumska – Niewiadomska (tel. 782-159-521)

tel. 87 643-36-00 Sekretariat Szkoły;

 

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/inspiracje-muzyka-konkurs-plastyczny/

Przerwa świąteczna od 29 marca (czwartek) do 3 kwietnia (wtorek)

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/przerwa-swiateczna-od-29-marca-czwartek-do-3-kwietnia-wtorek/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-42/

Harmonogram występów uczestników VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego

Harmonogram występów uczestników VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/harmonogram-wystepow-uczestnikow-vi-miedzynarodowego-konkursu-pianistycznego/

VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny – Augustów 2018

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/vi-miedzynarodowy-konkurs-pianistyczny-augustow-2018-2/