Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 roku

Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 roku

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/nauczanie-zdalne-zostaje-przedluzone-do-7-czerwca-2020-roku/

Upominek muzyczny z okazji Dnia Matki

 

Kochane Mamy,

Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim mamom i przekazują upominek muzyczny

Maja Arcimowicz uczennica p. Zbigniewa Grzanki

Zagraj Mi Piękny Cyganie” w wykonaniu Bartosza Samel kl 1 akordeonu Pana Zbigniewa Grzanki.

Miłosz Milewski ,,Pastorale,,

„Libertango” A. P. Piazzolla, w wykonaniu Bartłomieja Krysztofika z kl. 5 akordeonu Pana Z. Grzanki.

Weronika Potapowicz –  uczennica kl. IV/4 gitary p. Dariusza Michałowskiego 

utwór: Marka Pasiecznego – Cichy zapada zmrok

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/upominek-muzyczny-z-okazji-dnia-matki/

Wpłaty na Radę Rodziców – nr konta

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na następujące konto:66 9351 0000 0019 3500 2000 0010

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/wplaty-na-rade-rodzicow-nr-konta/

Nauczanie zdalne do 7 czerwca 2020r.

Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 roku

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/nauczanie-zdalne-do-25-maja-2020r/

REKRUTACJA  DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ  I STOPNIA im. EMILA MŁYNARSKIEGO W AUGUSTOWIE

Uwaga! Został przedłużony termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły do dnia 28 czerwca 2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, informujemy o zmianach w regulaminie i terminach rekrutacji:

  1. Wnioski rekrutacyjne można przesłać drogą pocztową lub scan wniosku drogą mailową na adres psmuz@data.pl do dnia 30 maja 2020r
  2. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej wraz z oryginałem wniosku należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 31 lipca 2020r.
  3. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia w terminie, o którym mowa w pkt. 2, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 28 sierpnia 2020r.
  4. Badanie przydatności odbędzie się w najbliższym możliwym terminie, o którym szkoła poinformuje każdego kandydata niezwłocznie po jego ustaleniu.

W przypadku niejasności pytania proszę kierować na  adres:

psmuz@data.pl

 

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/rekrutacja-do-panstwowej-szkoly-muzycznej-i-stopnia-im-emila-mlynarskiego-w-augustowie/

WIELKANOC

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/wielkanoc/

„Poradnik dla szkół” – MEN, w którym na pewno znajdą Państwo wiele ciekawych i pomocnych  informacji w zdalnym nauczaniu dzieci.

                                                                                           Augustów, 26 marca 2020 r.

                           Drodzy Rodzice,

 

Informujemy, iż magazyn instrumentów szkolnych jest w tej chwili niedostępny. W przypadku nadzwyczajnych potrzeb proszę o kontaktowanie się poprzez nauczyciela przedmiotu. Jednocześnie dziękuję Wam za ogromne wsparcie jakie otrzymujemy przy pracy w Waszymi dziećmi a naszymi uczniami.

Umieszczam na stronie „Poradnik dla szkół” – MEN, w którym na pewno znajdą Państwo wiele ciekawych i pomocnych  informacji w zdalnym nauczaniu dzieci.

Kształcenie na odległość–poradnik dla szkół.pdf

Bardzo dziękuję.

                                                                                     Dyrektor szkoły

                                                                                 Dariusz Michałowski                                   

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/poradnik-dla-szkol-men-w-ktorym-na-pewno-znajda-panstwo-wiele-ciekawych-i-pomocnych-informacji-w-zdalnym-nauczaniu-dzieci/

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

                                                                                                                Augustów, 24 marca 2020 r.

                           Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie  od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku wszystkie zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

            Dla wielu z nas jest to  zderzenie z nową rzeczywistością i pewnie upłynie trochę czasu nim ta nowa forma komunikacji w przekazie treści nauczania, pozyskiwania informacji zwrotnej, procesu oceniania, ect, stanie się „codziennością”. Dużą nadzieję pokładamy jak zwykle w Waszym rodziców zaangażowaniu i zrozumieniu. Prosimy o dalsze , codzienne wsparcie w procesie nauczania Waszych dzieci a naszych uczniów. Wszystkie informacje, które będą pomocne w organizacji pracy domowej, wsparcia w systematycznej pracy otrzymacie Państwo od nauczycieli przedmiotów. Mam nadzieję, iż w niedługim czasie sytuacja się unormuje a nowe doświadczenia będziemy mogli wykorzystać i doskonalić w codziennej pracy.

 

                                                                                                          Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

                                                                                               Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  im. Emila Młynarskiego w Augustowie

 

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/1900-2/

Szkoła nieczynna – zajęcia w dniach  od 12 do 25 marca  są zawieszone.

W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2   na ternie kraju,

zajęcia w dniach  od 12 do 25 marca  są  zawieszone.

Szkoła nieczynna

https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/szkola-nieczynna-zajecia-w-dniach-od-12-do-25-marca-sa-zawieszone/

The 7th International Piano Competition in Augustów 2020 (15-18th of April, 2020) has been cancelled.

In accordance with the recommendations  of the Main Sanitary Inspector and the decision   of the Director of the Centre of Artistic  Education the 7th International Piano Competition in Augustów 2020 (15-18th of April, 2020) has been cancelled.     The new term of the competition will be announced after stabilization of the epidemiological threat.

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/the-7th-international-piano-competition-in-augustow-2020-15-18th-of-april-2020-has-been-cancelled/