Osiągniecia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-20/

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. E. Młynarskiego w Augustowie na rok szkolny 2017/2018

Składanie Wniosków o przyjęcie do  szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumentach dętych (flet, klarnet, saksofon, trąbka)

do 17 maja 2017r.

Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów ubiegających się  o przyjęcie  do Szkoły:

15 maja (poniedziałek) 2016 r godz. 16.00 dzieci w wieku   6-10 lat

lub

15 maja (poniedziałek) 2016 r. godz. 16.45 dzieci w wieku 6 – 10  lat

16 maja (wtorek) 2016 r godz. 16.00 dzieci w wieku  11 – 14 lat

lub

16 maja (wtorek) 2016 r godz. 16.45 dzieci w wieku 11 – 14 lat

Testy sprawdzające podstawowe predyspozycje muzyczne:

22 maja (poniedziałek) 2017r godz.14.00

23 maja (wtorek) 2017r od godz. 14.00

(podział kandydatów na grupy po złożeniu podań – informacje na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły)

Dni otwarte: 22 i 23 maja 2017r. od 14.00

Badanie przydatności do instrumentu:

29 maja 2017r. od godz. 14.00 – skrzypce, wiolonczela, fortepian

30 maja 2017r. od godz. 14.00 flet ,klarnet, saksofon, trąbka, fagot,

gitara, fortepian, akordeon wiolonczela

31 maja 2017r. od godz. 14.00 – perkusja

Dodatkowych informacji udziela sekretariat tel. 87 643 36 00

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/rekrutacja-do-panstwowej-szkoly-muzycznej-i-stopnia-im-e-mlynarskiego-w-augustowie-na-rok-szkolny-20172018/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-19/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-18/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-17/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-16/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-15/

Uwaga zmiana terminu Konsultacji z fortepianu i z gitary.

Uwaga zmiana terminu Konsultacji z fortepianu i z gitary.

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/uwaga-zmiana-terminu-konsultacji-z-fortepianu-i-z-gitary/

Zapraszamy na koncert.

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/zapraszamy-na-koncert/

Zapraszamy do udziału w zajęciach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej z gitary w dniach 23 – 24 kwietnia 2017 ( niedziela, poniedziałek).

Uwaga zmiana terminu Konsultacji z fortepianu i z gitary

Dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie klas gitary,

Dyrekcja  Państwowej  Szkoły Muzycznej   I  stopnia im.Emila Młynarskiego w Augustowie serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej z gitary.

w dniach 23 – 24 kwietnia 2017 ( niedziela, poniedziałek).

wykładowca:

st. wykładowca Ryszard Bałauszko – tylko 23.04. (niedziela)

– dr  hab. Marek Nosal

– mgr Dariusz Michałowski

Proszę o zgłaszanie uczniów   do dnia 18 kwietnia (wtorek)  b.r.

do godz. 16oo na karcie zgłoszenia w załączeniu.

e– mail: psmuz@data.pl

Augustów, dn. 07.04.2017r

                                                                                 

                                                                                         Serdecznie zapraszamy

                                                                                                  Dyrektor szkoły

                                                                                            mgr Dariusz Michałowski

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-zajeciach-ogolnopolskiego-punktu-konsultacyjnego-centrum-edukacji-artystycznej-z-gitary-w-dniach-22-23-kwietnia-2017-sobota-niedziela/