Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-21/

W dniach od 01 (poniedziałek) maja do 06 (sobota) maja wszystkie zajęcia w szkole są odwołane

W dniach od 01 (poniedziałek) maja do 06 (sobota) maja

wszystkie zajęcia  w szkole są odwołane

– podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r, zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

W dniach 01 – 03 maja szkoła nieczynna

W dniach 4 – 5 maja czynna od 7.00 -15.00

6 maja (sobota) – szkoła nieczynna

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/w-dniach-od-01-poniedzialek-maja-do-06-sobota-maja-wszystkie-zajecia-w-szkole-sa-odwolane/

Osiągniecia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-20/

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. E. Młynarskiego w Augustowie na rok szkolny 2017/2018

Składanie Wniosków o przyjęcie do  szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumentach dętych (flet, klarnet, saksofon, trąbka)

do 17 maja 2017r.

Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów ubiegających się  o przyjęcie  do Szkoły:

15 maja (poniedziałek) 2016 r godz. 16.00 dzieci w wieku   6-10 lat

lub

15 maja (poniedziałek) 2016 r. godz. 16.45 dzieci w wieku 6 – 10  lat

16 maja (wtorek) 2016 r godz. 16.00 dzieci w wieku  11 – 14 lat

lub

16 maja (wtorek) 2016 r godz. 16.45 dzieci w wieku 11 – 14 lat

Testy sprawdzające podstawowe predyspozycje muzyczne:

22 maja (poniedziałek) 2017r godz.14.00

23 maja (wtorek) 2017r od godz. 14.00

(podział kandydatów na grupy po złożeniu podań – informacje na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły)

Dni otwarte: 22 i 23 maja 2017r. od 14.00

Badanie przydatności do instrumentu:

29 maja 2017r. od godz. 14.00 – skrzypce, wiolonczela, fortepian

30 maja 2017r. od godz. 14.00 flet ,klarnet, saksofon, trąbka, fagot,

gitara, fortepian, akordeon wiolonczela

31 maja 2017r. od godz. 14.00 – perkusja

Dodatkowych informacji udziela sekretariat tel. 87 643 36 00

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/rekrutacja-do-panstwowej-szkoly-muzycznej-i-stopnia-im-e-mlynarskiego-w-augustowie-na-rok-szkolny-20172018/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-19/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-18/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-17/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-16/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-15/

Uwaga zmiana terminu Konsultacji z fortepianu i z gitary.

Uwaga zmiana terminu Konsultacji z fortepianu i z gitary.

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/uwaga-zmiana-terminu-konsultacji-z-fortepianu-i-z-gitary/