REKRUTACJA

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Lista przyjętych do PSM na rok szk. 2016/2017

AKORDEON

1. Bukowska Natalia
2. Milewski Bartłomiej
3. Milewski Miłosz
4. Obuchowski Filip
5. Pokropowicz Michał

FAGOT

1. Mazurkiewicz Maria

FLET

1.Wysocka Milena

FORTEPIAN

1. Bujnowska Natalia
2. Jagłowska Marcelina
3. Karpińska Julia
4. Klejps Aleksandra
5. Kotarska Wiktoria
6. Kucharska Joanna
7. Malinowska Gabriela
8. Maliszewska Gabriela
9. Milewska Michalina
10. Nowik Aniela
11. Pycz Weronika
12. Rółkowska Zuzanna
13. Sadowska Faustyna
14. Zakrzewska Hanna

 GITARA

1. Goworowska Emila
2. Markiewicz Nina
3. Zaskowska Zuzanna
4. Mazurkiewicz Jakub Maciej

KLARNET

1. Puchlik Jakub

PERKUSJA

1. Stankiewicz Julian

SAKSOFON

1. Bochenek Kacper

SKRZYPCE

1. Gąsiewska Dominika
2. Kierklo Zuzanna
3. Marsella Annabel
4. Niekraś Zuzanna
5. Stankiewicz Hanna
6. Szklarek Maria
7. Wasilewska Julia

TRĄBKA

1. Puchlik Dominik
2. Wyganowski Marcin

WIOLONCZELA

1. Erfort Amelia
2. Mazurkiewicz Magdalena
3. Sokołowska Nikola
 


 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do nauki w PSM I st. w Augustowie w roku szk. 2016/2017

1.Bochenek Kacper
2.Malinowska Gabriela
3.Wyganowski Marcin
4.Markiewicz Nina
5.Wasilewska Julia
6.Niekraś Zuzanna
7.Wysocka Milena
8.Erfort Amelia
9.Milewska Michalina
10.Pycz Weronika
11.Kucharska Joanna
12.Zaskowska Zuzanna
13.Stankiewicz Hanna
14.Mazurkiewicz Jakub Maciej
15.Mazurkiewicz Maria
16.Mazurkiewicz Magdalena
17.Kotarska Wiktoria
18.Pokropowicz Michał
19.Maliszewska Gabriela
20.Klejps Aleksandra
21.Milewski Miłosz
22.Milewski Bartłomiej
23.Obuchowski Filip
24.Stankiewicz Julian
25.Kierklo Zuzanna
26.Puchlik Jakub
27.Puchlik Dominik
28.Bujnowska Natalia
29.Goworowska Emilia
30.Marsella Annabel
31.Szklarek Maria
32. Zakrzewska Hanna
33.Bukowska Natalia
34.Karpińska Julia
35. Sokołowska Nikola
36. Gąsiewska Dominika
37. Rółkowska Zuzanna
38. Nowik Aniela
39.Jagłowska Marcelina
40. Sadowska Faustyna


 

Lista kandydatów do nauki w PSM I st. – badanie przydatności do poszczególnych instrumentów


Skrzypce, wiolonczela – 9 lub 10 czerwca 2016r (czwartek, piątek) godz. 15.00 , sala nr 10 bud. C, (od ul. Wybickiego, I piętro)

1. Kierklo Zuzanna
2. Malinowska Gabriela
3. Wasilewska Julia
4. Gąsiewska Dominika
5. Erfort Amelia
6. Sokołowska Nikola
7. Zaskowska Zuzanna
8. Stankiewicz Hanna
9. Marsella Annabel
10.Milewska Michalina
11.Niekraś Zuzanna
12.Szklarek Maria
13.Markiewicz Nina
14.Mazurkiewicz Magdalena

Perkusja – 9 czerwca 2016r. (czwartek) – godz. 15.00, sala nr 23 bud. A (od Kanału, I piętro)

1. Mazurkiewicz Maria
2. Mazurkiewicz Jakub


Akordeon – 9 czerwca 2016r. (czwartek) – godz. 15.00 sala nr 13 bud. B (główny, I piętro)

1. Pokropowicz Michał
2. Obuchowski Filip
3. Milewski Miłosz
4. Milewski Bartłomiej
5. Bukowska Natalia


Fortepian - 9 lub 10 czerwca 2016r (czwartek, piątek) – godz. 15.00, sala nr 6 bud. C (od ul. Wybickiego, parter)

1. Wysocka Milena
2. Kotarska Wiktoria
3. Bujnowska Natalia
4. Pycz Weronika
5. Kucharska Joanna
6. Mazurkiewicz Jakub
7. Klejps Aleksandra
8. Zakrzewska Hanna
9. Milewska Michalina
10.Nowik Aniela
11.Sadowska Faustyna
12.Bukowska Natalia
13.Markiewicz Nina
14.Niekraś Zuzanna
15.Gąsiewska Dominika
16.Marsella Annabel
17.Rółkowska Zuzanna
18.Zaskowska Zuzanna
19.Mazurkiewicz Magdalena
20.Stankiewicz Hanna
21. Szklarek Maria
22.Kierklo Zuzanna

Instrumenty dęte: flet, klarnet, trąbka, saksofon – 9 czerwca 2016r. (czwartek) – godz. 15.00 , sala nr 3 bud. C (od ul. Wybickiego, parter)

1. Wyganowski Marcin
2. Bochenek Kacper
3. Niekraś Zuzanna
4. Wysocka Milena
5. Mazurkiewicz Magdalena
6. Malinowska Gabriela
7. Mazurkiewicz Maria
8. Julian Stankiewicz
9. Jakub Puchlik
10.Dominik Puchlik
11.Jagłowska Marcelina

Gitara – 9 czerwca 2016r. (czwartek) – godz. 15.00,  sala nr 22 bud. A (od Kanału, parter)

1. Goworowska Emilia
2. Markiewicz Nina
3. Gąsiewska Dominika
4. Rółkowska Zuzanna
5. Zaskowska Zuzanna
6. Mazurkiewicz Jakub
7. Mazurkiewicz Magdalena
8. Mazurkiewicz Maria
9. Malinowska Gabriela


Lista kandydatów do nauki w PSM I st. w Augustowie


06 czerwca 2016r. (poniedziałek) – testy sprawdzające podstawowe predyspozycje muzyczne

godz. 15.00

1.Bochenek Kacper
2.Malinowska Gabriela
3.Wyganowski Marcin
4.Markiewicz Nina
5.Wasilewska Julia
6.Niekraś Zuzanna
7.Wysocka Milena
8.Erfort Amelia

Godz. 16.00

1. Gąsiewska Dominika
2.Milewska Michalina
3.Pycz Weronika
4.Kucharska Joanna
5.Rółkowska Zuzanna
6.Zaskowska Zuzanna
7. Mazurkiewicz Jakub Maciej
8.Mazurkiewicz Maria
9.Mazurkiewicz Magdalena

Godz. 17.00

1. Stankiewicz Hanna
2.Kotarska Wiktoria
3.Pokropowicz Michał
4.Maliszewska Gabriela
5.Klejps Aleksandra
6.Milewski Miłosz
7.Milewski Bartłomiej
8.Obuchowski Filip
9. Zakrzewska Hanna

07.czerwca 2016r. ( wtorek)- testy sprawdzające podstawowe predyspozycje muzyczne

Godz.15.00

1.Stankiewicz Julian
2.Kierklo Zuzanna
3.Puchlik Jakub
4.Puchlik Dominik
5.Bujnowska Natalia
6.Goworowska Emilia
7.Annabel Marsella
8.Szklarek Maria

Godz.16.00

1. Bukowska Natalia
2.Nowik Aniela
 

Osoby chętne do szkoły muzycznej, których nie ma na liście i nie złożyły wniosku o przyjęcie do szkoły muzycznej mogą zgłosić się na testy sprawdzające we wtorek – 7 czerwca na godz. 16.00Składanie Wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumentach
dętych (flet, klarnet, saksofon, trąbka) do 25 maja 2016 r.

Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły:

30 maja (poniedziałek) 2016 r godz. 15.00 dzieci w wieku 6-8 lat
30 maja (poniedziałek) 2016 r. godz. 16.00 dzieci w wieku 9 -10 lat
lub
31 maja (wtorek) 2016 r godz. 15.00 dzieci w wieku 6-8 lat
31 maja (wtorek) 2016 r godz. 16.00 dzieci w wieku 9 -10 lat

Testy sprawdzające podstawowe predyspozycje muzyczne:

06 czerwca (poniedziałek) 2016 r. godz. 15.00
07 czerwca (wtorek) 2016 r. godz. 15.00

Wcześniej będą listy z nazwiskami kandydatów na każdy dzień

Badanie przydatności do wybranego instrumentu:

09 (czwartek) i 10 (piątek) czerwca 2016 r. od godz. 15.00

Dodatkowych informacji udziela sekretariat 87 643 36 00


   Szkoła prowadzi zapisy na następujące instrumenty:

skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, fortepian, perkusja, klarnet, saksofon, flet, trąbka.
Nauka w dziale dziecięcym trwa 6 lat, gdzie przyjmowane są dzieci w wieku 6 – 9 lat
i 4 lata w dziale młodzieżowym, gdzie przyjmowane są dzieci w wieku 10 -16 lat.

Badanie przydatności kandydatów odbywa się na przełomie maja i czerwca..
Regulamin rekrutacyjny do PSM do pobrania
Wniosek o przyjęcie do szkoły do pobrania
Szczegółowych informacji udziela sekretariat czynny od 8oo – 16oo od poniedziałku do piątku
Tel. 087 – 643-36-00