Pilotaż

 

W dniu 1 września 2012 roku Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie przystąpiła do eksperymentu pedagogicznego pod nazwą „pilotaż zmian programowych”, zwany „pilotażem”, który będzie prowadzony w szkole w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014.

Pilotaż dotyczy wdrożenia i realizacji w zakresie kształcenia artystycznego:

1) Zmodyfikowanej podstawy programowej,
2) Zmienionego ramowego planu nauczania dla szkoły, stanowiącego załącznik do porozumienia,
3) Szkolnego panu nauczania opracowanego na podstawie r4amowego planu nauczania
4) Zmian w sposobie oceniania uczniów uczestniczących w pilotażu.


Pilotaż jest stosowany wyłącznie do uczniów nim objętych.
W pilotażu uczestniczą uczniowie szkoły, którzy w roku szkolnym 2012/2013 są uczniami:

1) I klasy szkoły muzycznej I stopnia szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia,
2) I klasy szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia,
3) IV klasy szkoły muzycznej I stopnia, szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia,
4) III klasy szkoły muzycznej I stopnia szkoły o czteroletnim cyklu kształcenia