O NAS

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie prowadzona jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bezpośredni nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego jest szkołą artystyczną realizującą wyłącznie program kształcenia muzycznego.
  

   Podstawowym zadaniem naszej szkoły jest rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży, przygotowanie uczniów do dalszego zawodowego kształcenia muzycznego oraz do aktywnego uczestniczenia w życiu muzycznym. Szkoły muzyczne I stopnia posiadają charakter szkół umuzykalniających, ale jednocześnie stanowią niezbędny etap zawodowej edukacji muzycznej.
  

   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie kształci w dziesięciu  specjalnościach:
Skrzypce, fortepian, gitara, wiolonczela, akordeon, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka.

Nasza oferta obejmuje:

- lekcje indywidualne (gra na instrumencie) dwa razy w tygodniu
- zajęcia grupowe z rytmiki, kształcenia słuchu oraz audycji muzycznych
- możliwość uczestniczenia w różnych formach muzykowania zespołowego (chór, orkiestra, zespoły kameralne)
- możliwość bezpłatnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych najwyższej rangi (koncerty renomowanych muzyków, festiwale),
- możliwość korzystania ze szkolnych instrumentów w domu
- fachową, doświadczoną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną
-dobrą bazę dydaktyczną w tym instrumenty lutnicze, koncertowe; szkoła posiada sześć fortepianów
- duży wybór literatury muzycznej w szkolnej bibliotece (ponad 7 tys. pozycji)
- przestronne estetyczne wnętrza i pomieszczenia dydaktyczne.
 

   Kandydaci do nauki w szkole wyłaniani są na podstawie egzaminu wstępnego na przełomie maja i czerwca.
Nauka w szkole trwa sześć lat w dziale dziecięcym lub cztery w dziale młodzieżowym.
  Szkoła żyje nie tylko własnymi koncertami, przesłuchaniami czy konkursami. Bardzo często uświetniamy uroczystości miejskie i szkolne. Nasi uczniowie z reguły są animatorami życia muzycznego w swoich środowiskach.

   W roku 2005 dyrektorem szkoły został mgr Dariusz Michałowski, dynamicznie rozwijający działalność edukacyjną i artystyczne życie szkoły. Z jego inicjatywy we wrześniu 2007 roku otwarto w Augustowie Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w specjalności gitary, a w rok później – fortepianu. Dzięki temu w Szkole Muzycznej w Augustowie można uczestniczyć w seminariach i lekcjach otwartych z udziałem najwybitniejszych autorytetów pedagogicznych w kraju.
W kwietniu 2008 roku zorganizowano I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny, przyciągający rzesze młodych pianistów z kraju i zagranicy i inspirujący do artystycznej rywalizacji.