KURSY I SZKOLENIAPUNKT KONSULTACYJNY CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Augustowie

organizuje ogólnopolskie warsztaty metodyczne dla nauczycieli gry na fortepianie i gitarze klasycznej oraz przedmiotów ogólnomuzycznych z udziałem uczniów różnych grup wiekowych szkół muzycznych I i II stopnia

Zakres prowadzonych zajęć przewidziany jest od początków nauczania, po zgłoszone w deklaracjach potrzeby wynikające z procesu kształcenia. W miarę wolnych miejsc w warsztatach mogą uczestniczyć nauczyciele i uczniowie innych specjalności. W tym przypadku będą to zajęcia rozwijające słuch i wyobraźnię muzyczną ( muzyczne ćwiczenia ruchowe i solfeż ), emisja głosu oraz muzyczne zabawy ludowe.
Uczniowie mogą uczestniczyć w warsztatach pod opieką nauczycieli bądź rodziców. W czasie zajęć dla nauczycieli będzie zorganizowana opieka wychowawcy.
TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Praca nad słuchem muzycznym i koncentracją.
2. Praca nad słyszeniem wewnętrznym i intonacją.
3. Piosenki o interwałach muzycznych.
4. Praca nad emisją głosu.
5. Praca nad własną wypowiedzią muzyczną ucznia - seminaria i lekcje otwarte oraz konsultacje indywidualne z zakresu gry na fortepianie i gitarze klasycznej, z udziałem rodziców i nauczycieli.
6. Muzyczne zabawy ludowe.
7. Udział rodziny w procesie edukacyjnym – wykłady i konwersatoria.
8. Trudności psychologiczne rozwoju muzycznego – wykłady i studia przypadków.

WYKŁADOWCY:
Anna Borkowska- Augustów, Suwałki, Joanna Łukaszewska, Lidia Okołotowicz, Maria Piciw, Magdalena Świderek, Jolanta Kępińska-Welbel – Warszawa, Grażyna Pogorzelska- Herder – Suwałki, Marek Maryniak – Londyn, Jarosław Kocoń – Ostrów Wlkp., Dariusz Michałowski – Augustów.

TERMIN
03 – 10 sierpnia 2011 r. Początek zajęć w dniu 03 sierpnia (środa) o godz. 1400, zakończenie w dniu 10 sierpnia (środa) o godz. 1400.

MIEJSCE WARSZTATÓW
Zespół Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca
Dowspuda 10
16 – 420 Raczki (ok. 15 km od Augustowa)


Wszystkie zajęcia są nieodpłatne. Koszty zajęć edukacyjnych pokrywa Centrum Edukacji Artystycznej.
Mieszkanie i wyżywienie na miejscu, w internacie.
Koszt całodziennego pobytu ok. 60 zł

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 24 czerwca 2011 r. na załączonym druku, odpowiednim dla nauczyciela lub ucznia, z adnotacją dotyczącą opiekuna (zgłoszeniem imiennym), podaniem specjalności i etapu edukacyjnego
na adres : Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
ul. Wybickiego 1
16-300 Augustów
tel. kontaktowe: w szkole 0-87 643-36-00,
w CEA 0-22 42-10-609

Uwaga!
Prosimy o przywiezienie wygodnego, miękkiego obuwia do ćwiczeń ruchowych. Na zajęcia o tematyce psychologicznej prosimy przygotować omówienie przypadków z pracy dydaktycznej oraz ewentualne pytania.

Zgłoszenie nauczyciela pobierz

Zgłoszenie ucznia pobierz


GITARA KLASYCZNA

29 – 30 października 2010

st.wykł. Ryszard Bałuszko


Zaplanowany proces pracy nad utworem. Ćwiczenia i utwory wspomagające.

3 – 4 grudnia 2010r

prof. Piotr Zaleski.

Walory dydaktyczne w polskiej literaturze gitarowej XX i XXI wieku

29 – 30 października 2010r
3 – 4 grudnia 2010r


mgr Jarosław Kocoń

Konsultacje, lekcje otwarte
Kształtowanie i rozwój właściwego aparatu gry. Rozwój swobodnej techniki gitarowej w początkowych etapach nauczania.

29 – 30 października 2010r.
3 – 4 grudnia 2010r

mgr Dariusz Michałowski

Konsultacje, lekcje otwarte.
Pierwszy kontakt z instrumentem, początki nauczania 6 i 7 latków.


FORTEPIAN


22 – 23 października 2010r


prof. Robert Marat
Pierwsze kroki w nauczaniu 6 – 7 latków. Zagadnienia związane z budową prawidłowego aparatu gry

3 – 4 grudnia 2010r

prof. Waldemar Andrzejewski
Problematyka wykonawcza w wybranych utworach. Metody pracy nad utworem.

17 – 18 grudnia 2010r

prof. Alicja Paleta - Bugaj
Przygotowanie utworu do publicznej prezentacji.
Jak się skutecznie uczyć.

22- 23 października
3 – 4 grudnia
17 – 18 grudnia 2010 r.


mgr Anna Borkowska

Konsultacje, lekcje otwarte
 


 

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie

zaprasza nauczycieli przedmiotu kształcenie słuchu na seminarium w dniach 25 i 26 września 2009r
prowadzone przez:
Marię Wacholc, Marię Ćwiklińską, Małgorzatę Rogozińską
Plan zajęć:
Piątek – 25 września 2009r
godz. 14oo – 1530
Kształcenie poczucia tonalnego i słuchu harmonicznego w klasach IV – VI
Szkoły muzycznej I stopnia (M. Wacholc)
godz. 1530 - 17oo
Sposoby realizacji dyktand w klasach IV – VI szkoły muzycznej I stopnia
(Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska)
Godz. 17oo – 18oo
Problem sześciolatków na lekcjach kształcenia słuchu (Małgorzata Rogozińska).
Sobota - 26 września 2009r
godz. 9oo - 1030
Jak uczyć sprawnego czytania a vista w klasach IV – VI szkoły muzycznej
I stopnia (Maria Wacholc)
godz. 1045 – 1215
Sposoby realizacji dyktand w klasach IV – VI szkoły muzycznej I stopnia (Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska)
Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w zajęciach w sekretariacie szkoły:
Tel. 087 643 36 00; e-mail: psmuz@data.pl
 

Z wyrazami szacunku
mgr Dariusz Michałowski


OGÓLNOPOLSKI KURS DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH 

(KSZTAŁCENIE SŁUCHU I RYTMIKA) oraz FORTEPIANU

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z kursu