PUNKT KONSULTACYJNY

 

Punkt Konsultacyjny 2015-2016 kliknij
Punkt Konsultacyjny 2014-2015 kliknij
Punkt Konsultacyjny 2013-2014 kliknij

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie
 

z a p r a s z a

uczniów i nauczycieli klas fortepianu do udziału w zajęciach Punktu Konsultacyjnego w Augustowie w dniach 30 - 31 marca 2016r

30 marca (środa) godz. 9.00 – 18.00
31 marca (czwartek) godz. 9.00 – 14.00
wykładowca – prof. Maciej Pabich – Akademia Muzyczna Poznań
- mgr Anna Borkowska –PSM I i II st. Suwałki orazPSM I st. Augustów


Proszę o zgłaszanie uczestników do dnia 26 marca b.r. na załączonej karcie zgłoszenia
e– mail: psmuz@data.pl
 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły
mgr Dariusz Michałowski

Karta zgłoszenia pobierz
 


 

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego  w Augustowie

z a p r a s z a

uczniów i nauczycieli klas gitarydo udziału w zajęciach Punktu Konsultacyjnego w Augustowie w dniach 01 – 02 kwietnia 2016r

01 kwietnia (piątek) godz. 13.00 – 18.00
02 kwietnia (sobota) godz. 9.00 – 14.00
wykładowca – prof. Piotr Zaleski – Akademia Muzyczna Wrocław
- dr Marek Nosal - Akademia Muzyczna Katowice
- mgr Dariusz Michałowski –PSM I i II st. Suwałki oraz
PSM I st. Augustów


Proszę o zgłaszanie uczestników do dnia 29 marca b.r. na załączonej karcie zgłoszenia
e– mail: psmuz@data.pl
 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły
mgr Dariusz Michałowski
 

Karta zgłoszenia pobierz


HARMONOGRAM marzec-czerwiec 2016r pobierz


Opis działalności

OGÓLNOPOLSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

SPECJALNOŚCI:
GITARA KLASYCZNA, FORTEPIAN, ORGANY, SKRZYPCE
INSTRUMENTY DĘTE (FLET ,OBÓJ, WALTORNIA, TRĄBKA, PUZON, SAKSOFON, KLARNET) dla nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego

16 – 300 Augustów
ul. Wybickiego 1
Tel./fax (087) 643 36 00
e – mail: psmuz@data.pl
www.szkola-muzyczna.com.pl

Rok szkolny 2015/2016
W okresie marzec – czerwiec 2016r

Punkt Konsultacyjny prowadzi działalność w zakresie następujących specjalności:
- GITARA KLASYCZNA
- FORTEPIAN
- ORGANY
- SKRZYPCE
- INSTRUMENTY DĘTE (FLET, OBÓJ, WALTORNIA, TRĄBKA, PUZON, KLARNET, SAKSOFON)

Cele działalności:

I. Wymiana doświadczeń, prezentacja najnowszych metod pracy w zakresie nauczania instrumentalnego.
II. Pomoc metodyczna w zakresie dydaktyki:
1. Prawidłowe kształtowanie aparatu gry w pierwszej fazie nauczania.
2. Pomoc w procesie dokonywania korekty aparatu gry.
3. Pomoc początkującym nauczycielom w zakresie właściwego zaplecza materiałowego (szkoły, literatura, materiały pomocnicze).
4. Umiejętność dobrania repertuaru (jako warunek ciągłości rozwoju artystycznego ucznia).
5. Specyfika pracy z uczniami wybitnie uzdolnionymi.
6. Budowa indywidualnych planów rozwoju ucznia (m.in. planowanie procesu pracy domowej ucznia).
7. Pomoc w pracy z dziećmi o szczególnych problemach edukacyjnych.


Realizacja zadań:
W roku szkolnym 2015/2016 w okresie - marzec – czerwiec 2016r. Wykładowcami prowadzącymi zajęcia będą:

Gitara klasyczna
- prof. Piotr Zaleski – Akademia Muzyczna Wrocław
- prof. Marcin Zalewski -Uniwersytet Muzyczny im. F. C. Warszawa
- prof. Wanda Palacz – Akademia Muzyczna Katowice
- st. wykł. - Ryszard Bałauszko – Uniwersytet Muzyczny im. F. C. Warszawa
- prof. Jerzy Nalepka – Akademia Muzyczna Łódź
- dr Anna Pietrzak – Akademia Muzyczna Wrocław
- dr hab. Marek Nosal – Akademia Muzyczna Katowice
- dr Ewa Jabłczyńska – Akademia im. Jana Długosza Częstochowa
- dr Michał Nagy – Akademia Muzyczna Kraków
- dr Jakub Niedoborek –WA UMCS Lublin
- dr Wojciech Lipiński – PSM I i II st. w Kielcach
- mgr Dariusz Kupiński – PSM I i II st. Zabrze
- mgr Jarosław Kocoń – ZSM I i II st. Ostrów Wielkopolski oraz PSM I i II st. Kalisz
- mgr Dariusz Michałowski –PSM I st. Augustów, PSM I i II st. w Suwałkach

Fortepian

- prof. Joanna Ławrynowicz - Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina Warszawa
- prof. Waldemar Wojtal - Akademia Muzyczna Gdańsk
- prof. Waldemar Andrzejewski – Akademia Muzyczna Poznań
- prof. Paweł Zawadzki – Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina Warszawa
- prof. Robert Marat – Akademia Muzyczna Katowice
- prof. Andrzej Tatarski – Akademia Muzyczna Poznań
- prof. Maciej Pabich - Akademia Muzyczna Poznań
- prof. Zbigniew Raubo - Akademia Muzyczna Katowice
- dr hab. Janusz Skowron –Akademia Muzyczna Kraków
- mgr Anna Borkowska – PSM I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie,
PSM I i II st. Suwałki
- mgr Artur Jaroń – ZSM Kielce

Instrumenty dęte:
flet poprzeczny

- dr Anna Jundziłł – PSM I i II st. Olsztyn
puzon
- dr hab. Zdzisław Stolarczyk – Akademia Muzyczna Kraków
Klarnet
- mgr Piotr Lewek- ZPSM Ostrów Wielkopolski
- mgr Mirosława Nowak - Dobrychłop – Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II st. w Olsztynie
Saksofon
- mgr Robert Matuszewski – ZSM Ostrów Wielkopolski
Obój
- dr Andrzej Krupa - Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina Warszawa
Waltornia
- mgr Jacek Muzyk
Trąbka
- prof. Igor Cecocho –Akademia Muzyczna Łódź i Wrocław

Organy
- dr hab. Bartosz Jakubczak – Akademia Muzyczna Gdańsk

Skrzypce
- prof. Marcin Baranowski –Akademia Muzyczna Poznań i Bydgoszcz
- prof. Andrzej Gębski - Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina Warszawa
- dr Maria Orzechowska – Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina Warszawa
- mgr Anna Rzymyszkiewicz – PSM I i II st. Warszawa
- mgr Ludmiła Worobec – Witek – ZPSM Kielce

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.
W zależności od ilości zgłoszonych uczestników planowane zajęcia wynoszą 30min, 45min lub w zależności od potrzeb.
Zgłoszenia (karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej CEA oraz szkół) przyjmowane są w sekretariatach szkół, w których odbywają się konsultacje.
Konsultacje odbywają się w obecności nauczyciela przedmiotu.
Bardzo mile widziani są na zajęciach rodzice (opiekunowie).


HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

SPECJALNOŚCI:

GITARA KLASYCZNA, FORTEPIAN , ORGANY, SKRZYPCE
INSTRUMENTY DĘTE (FLET , WALTORNIA, PUZON, SAKSOFON, KLARNET)

dla nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego

16 – 300 Augustów
ul. Wybickiego 1
Tel./fax (087) 643 36 00
e – mail: psmuz@data.pl
www.szkola-muzyczna.com.pl

Rok szkolny 2015/2016 W okresie PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2015r  kliknij


Dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie klasy fortepianu,

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej z fortepianu w dniach:

13 - 14 listopada 2015r.

Prowadzący:

dr Paweł Zawadzki (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)
mgr Anna Borkowska – PSM I i II st. w Suwałkach i Augustowie
 

13 listopada – piątek

godz. 10oo – 18oo lekcje otwarte z przerwą na obiad


14 listopada – sobota

godz. 9oo – 15oo lekcje otwarte
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestników do
dnia 10 (wtorek) do godz. 15oo ; e-mail:psmuz@data.pl


Augustów, dn. 03 listopada 2015r


Serdecznie zapraszamy
Dyrektor szkoły
mgr Dariusz Michałowski

 

Karta zgłoszenia pobierz


Dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie klasy gitary,

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej z gitary w dniach:

13 - 14 listopada 2015r.

Prowadzący:

prof. Piotr Zaleski - Akademia Muzyczna Wrocław
prof. Marcin Zalewski – Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina Warszawa
mgr Dariusz Michałowski – PSM I i II st. Suwałki i Augustów

13 listopada – piątek 2015 r

godz. 11oo – 19oo lekcje otwarte z przerwą na obiad

14 listopada – sobota 2015 r

godz. 9oo – 15oo lekcje otwarte

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestników do
dnia 10 (wtorek) do godz. 15oo ; e-mail:psmuz@data.pl

Augustów, dn. 03 listopada 2015r


Serdecznie zapraszamy
Dyrektor szkoły
mgr Dariusz Michałowski
 

Karta zgłoszenia pobierz


Dyrektorzy Szkół, nauczyciele i uczniowie klas fortepianu


Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej
z FORTEPIANU w dniach 22 - 23 października 2015 r.

Wykładowcy:
prof. Andrzej Tatarski – Akademia Muzyczna Poznań
mgr Anna Borkowska – PSM I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie,
PSM I i II st. Suwałki

22 października (czwartek) zajęcia 9.00 – 18.00
Przerwa na obiad 13.00 – 14.30

23 października (piątek) zajęcia od 9.00 – 16.00
Godziny pracy prof. Andrzeja Tatarskiego mogą ulec zmianie.
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października (wtorek) br. na załączonej karcie zgłoszenia: psmuz@data.plAugustów, 15 października 2014 r.
Serdecznie zapraszamy


Dyrektor szkoły

mgr Dariusz Michałowski
 

Karta zgłoszenia pobierz


 

Dyrektorzy Szkół, nauczyciele i uczniowie klas gitary


Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej
z GITARY w dniach 23 - 24 października 2015 r.

Wykładowcy:
st. wykł. - Ryszard Bałauszko – Uniwersytet Muzyczny im. F. C. Warszawa
mgr Jarosław Kocoń – ZSM I i II st. Ostrów Wielkopolski, PSM I i II st. Kalisz
mgr Dariusz Michałowski –PSM I st. Augustów, PSM I i II st. w Suwałkach

23 października (piątek) godziny zajęć będą zależały od ilości uczestników.

24 października (sobota) zajęcia od 9.30 – 15.00
Zgłoszenia przyjmowane są do 21 października (środa) br. na załączonej karcie zgłoszenia: psmuz@data.plAugustów, 15 października 2014 r.
Serdecznie zapraszamy

Dyrektor szkoły

mgr Dariusz Michałowski

Karta zgłoszenia pobierz


 

Dyrektorzy Szkół, nauczyciele i uczniowie klas skrzypiec


Dyrekcja państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej ze skrzypiec w dniach 09 – 10 października 2015 r.

Prowadzący – dr Maria Orzechowska – Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina Warszawa

09 października (piątek) zajęcia od 13.00 – 20.00
Przerwa na obiad 14.30 – 15.30

10 października (sobota) zajęcia od 9.00 – 16.00
Przerwa na obiad 13.00-14.00

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 października (środa) br. na załączonej karcie zgłoszenia:
psmuz@data.pl

Augustów, 02 października 2014 r.
Serdecznie zapraszamy


Dyrektor szkoły

mgr Dariusz Michałowski