I Konkurs Pianistyczny dla szkół muzycznych I stopnia - Augustów 2008

 

I Konkurs Pianistyczny dla szkół muzycznych I stopnia - Augustów 2008
II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny – Augustów 2010
III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny - Augustów 2012
IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny - Augustów 2014

 


I Konkurs Pianistyczny dla szkół muzycznych I stopnia - Augustów 2008

I Konkurs Pianistyczny dla szkół muzycznych I stopnia - Augustów 2008 odbył się 26 kwietnia 2008 r. W konkursie wzięło udział 43 uczniów z 15 szkół muzycznych z kraju i z zagranicy. Uczestnicy konkursu wyst±pili w dwóch kategoriach wiekowych:
Grupa I – uczniowie urodzeni w 1997 r. i młodsi
Grupa II - uczniowie urodzeni w 1995 r. i młodsi

Skład jury:
Przewodnicz±cy – prof. Robert Marat
Członkowie: mgr Maria Niemira
mgr Mirosława Pruska

Uczestnicy PSM I st. w Augustowie:

Kategoria I : Kategoria II :
G±siewski Wojciech Masłowski Damian
Kołakowska Natalia Pękala Marcin
Kulbacka Aleksandra Uli¶ Michał
Kulik Katarzyna
Ku¶mierz Karolina
Pawłowski Karol

Laureaci I Konkursu Pianistycznego dla szkół muzycznych I stopnia - Augustów 2008

Laureaci w kategorii I:
Grand Prix – Michałowski Sebastian PSM Suwałki
I miejsce – Nizioł Magdalena PSM Suwałki
II miejsce ex aequo – Jaroszuk Mateusz PSM Białystok
- Kamiński Grzegorz PSM Warszawa
III miejsce – Bielecka Gabriela PSM Suwałki

Laureaci w kategorii II:
I miejsce – Nagornaja Maria SM Grodno
II miejsce ex aequo – Itrich Dominika PSM Bydgoszcz
- Warecka Agnieszka PSM Gdańsk
III miejsce ex aequo – Kulesza Urszula PSM Zambrów
- Uli¶ Michał PSM Augustów
- Boci±ga Ewa PSM Białystok