Wpłaty na Radę Rodziców – nr konta

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na następujące konto:66 9351 0000 0019 3500 2000 0010

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/wplaty-na-rade-rodzicow-nr-konta/

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Szkoła prowadzi nabór na następujące instrumenty:

akordeon,  fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja

13 – 14 maja 2021 r . (czwartek, piątek) –  godz. 15.00 – badanie przydatności do  instrumentu

Wniosek o przyjęcie do szkoły oraz prezentacja instrumentów znajduje się  na stronie internetowej:

www.szkola-muzyczna.com.pl, którego scan należy przesłać  pocztą elektroniczną na  adres: psmuz@data.pl do 14 maja 2021 r.

Oryginał wniosku oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej  należy przesłać pocztą lub osobiście do dnia 10 lipca 2021 roku.

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/2137-2/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-91/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-90/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-89/

Życzenia Świąteczne

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/zyczenia-swiateczne/

Przerwa świąteczna od 01 kwietnia do 08 kwietnia

Przerwa świąteczna od 01 kwietnia do 08 kwietnia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/przerwa-swiateczna-od-01-kwietnia-do-08-kwietnia/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-88/

UWAGA – KOMUNIKAT. Informacja o sposobie realizacji zajęć od 22.03.2021.

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila młynarskiego w Augustowie  informuje o  sposobie realizacji zajęć od 22 marca 2021 r. w związku z czasowym  ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty (§2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.)

  1. Wszystkie zajęcia grupowe odbywają się wyłącznie w sposób zdalny.
  2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia skutecznych zajęć w sposób zdalny dopuszcza się możliwość przeprowadzenia konsultacji z instrumentu głównego w szczególności uczniów kl. I oraz VI/6 i IV/4.
  3. Zajęcia z fortepianu dodatkowego – możliwe są konsultacje w przypadku braku instrumentu w domu.
  4. Zajęcia z akompaniatorem możliwe są w przypadku przygotowania ucznia do udziału w konkursie, festiwalu on – line i innych ważnych szkolnych wydarzeniach.
  5. Dopuszcza się możliwość rejestracji nagrań celem udziału w konkursach , festiwalach on – line.

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/uwaga-komunikat-informacja-o-sposobie-realizacji-zajec-od-22-03-2021/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-87/

Zarządzenie dyrektora PSM w Augustowie

Zarządzenie dyrektora PSM w Augustowie

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/zarzadzenie-dyrektora-psm-w-augustowie/

Skip to content