Wpłaty na Radę Rodziców – nr konta

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na następujące konto:66 9351 0000 0019 3500 2000 0010

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/wplaty-na-rade-rodzicow-nr-konta/

Nauczanie zdalne do 7 czerwca 2020r.

Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 roku

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/nauczanie-zdalne-do-25-maja-2020r/

REKRUTACJA  DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ  I STOPNIA im. EMILA MŁYNARSKIEGO W AUGUSTOWIE

Uwaga! Został przedłużony termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły do dnia 28 czerwca 2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, informujemy o zmianach w regulaminie i terminach rekrutacji:

  1. Wnioski rekrutacyjne można przesłać drogą pocztową lub scan wniosku drogą mailową na adres psmuz@data.pl do dnia 30 maja 2020r
  2. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej wraz z oryginałem wniosku należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 31 lipca 2020r.
  3. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia w terminie, o którym mowa w pkt. 2, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 28 sierpnia 2020r.
  4. Badanie przydatności odbędzie się w najbliższym możliwym terminie, o którym szkoła poinformuje każdego kandydata niezwłocznie po jego ustaleniu.

W przypadku niejasności pytania proszę kierować na  adres:

psmuz@data.pl

 

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/rekrutacja-do-panstwowej-szkoly-muzycznej-i-stopnia-im-emila-mlynarskiego-w-augustowie/

Lista na badanie przydatności do instrumentu  – fortepianu

Lista na badanie przydatności do instrumentu  – fortepianu

w dniu 29 czerwca (poniedziałek) 2020 r. od godz. 15.00

sala koncertowa

godz. 15.00 -Agaciak Zofia

 godz. 15.15 – Formejster Michalina

godz. 15.30 – Giczewska Kaja

godz. 15.45 – Piekarski Stanisław

godz. 16.00 – Sadowski Piotr

godz. 16.30 – Twardowska Laura

    godz. 16.45 – Woodholl ElenaMae

    godz. 17.00 – Zyskowska Liliana

    godz. 17.15 – Urban Maria Irena

    godz. 17.20 – Swadzyniak Amelia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/lista-na-badanie-przydatnosci-do-instrumentu-fortepianu/

Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca (piątek) 2020

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca (piątek) 2020

Godz. 13.00 – kl. I

 14.00 – kl. II/6 i III/6

15.00 – kl. IV i V oraz III/4

16.00 – kl. VI/6 i IV/4

Z zachowaniem zaleceń epidemiologicznych (maseczki).

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/zakonczenie-roku-szkolnego-26-czerwca-piatek-2020/

Uwaga! Został przedłużony termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły do dnia 28 czerwca 2020

Uwaga! Został przedłużony termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły do dnia 28 czerwca 2020

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/uwaga-zostal-przedluzony-termin-skladania-wnioskow-o-przyjecie-do-szkoly-do-dnia-28-czerwca-2020/

Osiągniecia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-85/

Zwrot książek do biblioteki

Uczniowie kl. VI/6  i IV/4  zobowiązani są   do zwrotu książek do biblioteki szkolnej oraz wypożyczonych instrumentów do magazynu   do dnia 23 czerwca br.

Rozliczenie się z biblioteką i magazynem należy potwierdzić kartą obiegową i złożyć  ją w sekretariacie szkoły do  dnia 25 czerwca br.

Biblioteka będzie czynna od 15  do 23 czerwca w godz. od 13.00 do 16.00

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/zwrot-ksiazek-do-biblioteki/

Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 roku

Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 roku

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/nauczanie-zdalne-zostaje-przedluzone-do-7-czerwca-2020-roku/

Upominek muzyczny z okazji Dnia Matki

 

Kochane Mamy,

Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim mamom i przekazują upominek muzyczny

Maja Arcimowicz uczennica p. Zbigniewa Grzanki

Zagraj Mi Piękny Cyganie” w wykonaniu Bartosza Samel kl 1 akordeonu Pana Zbigniewa Grzanki.

Miłosz Milewski ,,Pastorale,,

„Libertango” A. P. Piazzolla, w wykonaniu Bartłomieja Krysztofika z kl. 5 akordeonu Pana Z. Grzanki.

Weronika Potapowicz –  uczennica kl. IV/4 gitary p. Dariusza Michałowskiego 

utwór: Marka Pasiecznego – Cichy zapada zmrok

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/upominek-muzyczny-z-okazji-dnia-matki/