Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla osób przebywających na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Dokument sporządzono na postawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek – Obowiązuje od 01 września 2021r. Kliknij, aby zobaczyć.

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/procedury-bezpieczenstwa-w-czasie-pandemii-dla-osob-przebywajacych-na-terenie-panstwowej-szkoly-muzycznej-i-stopnia-im-emila-mlynarskiego-w-augustowie-2/

Wpłaty na Radę Rodziców – nr konta

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na następujące konto:66 9351 0000 0019 3500 2000 0010

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/wplaty-na-rade-rodzicow-nr-konta/

Wieczór poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/wieczor-poezji-krzysztofa-kamila-baczynskiego/

Zmiana planu z p. Emilem Kulbackim

Plan zajęć 2021/2022

Emil Kulbacki

   Środa                                            Czwartek

 

14:25-15:10 Chór                             14:00-14:45 Chór

15:15-16:00 Chór                             14:50-15:35 Chór

16:05-16:50 AM IV/6               15:40-16:25 Orkiestra

16:55-17:40 Chór                      16:30-17:15 Orkiestra

17:45-18:30 Chór                             17:20-18:05 Orkiestra

                                                                 18:10-18:55 Orkiestra

 

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/zmiana-planu-z-p-emilem-kulbackim/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-107/

Plan zajęć teoretycznych z p. Emilem Kulbackim

Klasa IV/6 Audycje muzyczneśroda godz. 15:00-15:45 (s.17)

CHÓR (klasy IV-VI) – środa godz.15:50-19:05

                               czwartek godz. 14:00-15:35

(UWAGA! Przydział uczniów do poszczególnych grup nastąpi

 po zebraniu organizacyjnymi przesłuchaniu wokalnym uczniów)

 

ORKIESTRA – czwartek godz. 15:40-18:55

Zebranie organizacyjne rodziców i uczniów:

KLASA IV/6 Audycje Muzyczne – środa (01.09) godz. 16:30 (s.6)

          CHÓR/ORKIESTRA (klasy IV-VI) –  środa (01.09) godz. 17:00 (s.6)

                                   

 

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/plan-zajec-teoretycznych-z-p-emilem-kulbackim/

Plany zajęć teoretycznych na nowy rok szkolny 2021/2022

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/plany-zajec-teoretycznych-na-nowy-rok-szkolny-2021-2022/

Rozpoczęcie roku szkolnego ( wyłącznie dla klasy pierwszej)

Rozpoczęcie roku szkolnego

wyłącznie dla klasy pierwszej

1 września (środa) godz. 17.00

Uczniowie pozostałych klas proszeni są o kontakt z nauczycielami przedmiotu głównego – instrumentu

1 września ukaże się informacja na stronie internetowej szkoły dot. dni i godz. pracy nauczycieli oraz plany zajęć teoretycznych

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/rozpoczecie-roku-szkolnego-wylacznie-dla-klasy-pierwszej/

Spotkanie z cyklu “Cztery Pory Roku-Lato”

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/spotkanie-z-cyklu-cztery-pory-roku-lato/

Osiągnięcia

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/osiagniecia-106/

Lista przyjętych  do nauki na rok szkolny 2021/22 w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Augustowi

Lista przyjętych  do nauki na rok szkolny 2021/22 w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Augustowie jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły przy ul. Wybickiego 1 oraz informacji udziela sekretariat szkoły pod nr telefonu 87 643 36 00.

Permalink do tego artykułu: http://szkola-muzyczna.com.pl/lista-przyjetych-do-nauki-na-rok-szkolny-2021-22-w-panstwowej-szkole-muzycznej-i-st-w-augustowi/

Skip to content